Kleine kernreactor van de UGent wordt ontmanteld

Laatste fase ontmanteling nucleaire Thetis-reactor van Instituut voor Nucleaire Wetenschappen aan Ugent gaat begin 2013 van start.

ENGINEERINGNET.BE -- De kernreactor van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (INW) van de UGent is in 2010 'ontladen', wat betekent dat alle nucleaire brandstof verwijderd is.

In januari 2013 gaat een tweede en laatste fase van de werken van start. Daarbij wordt de reactor ontmanteld, wat betekent dat ook de geactiveerde onderdelen en de (al dan niet radioactief besmette) infrastructuur verwijderd wordt.

Belgoprocess is aangesteld als hoofdaannemer voor deze werken.

De voorbereidende studiewerken gingen in september van start, de ontmanteling zelf start in januari 2013 en zal ongeveer een jaar duren. Eind 2013 zullen er geen radioactieve stoffen of materialen meer aanwezig zijn in de gebouwen waar eens de reactor stond.

Op de terreinen van de UGent in de Proeftuinstraat werd eind jaren zestig een nucleaire onderzoeksreactor gebouwd, die de naam Thetis kreeg. Dit was, in vergelijking met de kernreactoren van Electrabel die toen in Doel en Tihange werden gebouwd om elektriciteit te produceren, een zeer kleine reactor.

De totale hoeveelheid uranium en andere radioactiviteit in de Thetisreactor was ongeveer 4.000 keer kleiner dan in de andere reactoren. Bovendien was de reactorkuip open, dus geen drukvat zoals bij kernreactoren voor energieproductie. Volgens UGent was daardoor de kans op een nucleair ongeval waarbij radioactiviteit vrij zou komen, zeer klein.  << (KV) (foto: Europese Commissie)

Engineeringnet.be