Informatieplicht beschermde en waardevolle gebouwen

Vanaf 1 januari 2015 moet wie een gebouw verkoopt of verhuurt meedelen of het beschermd is of voorkomt op een inventaris van onroerend erfgoed.

ENGINEERINGNET.BE - De Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen) is tevreden dat de consument nog beter geïnformeerd zal worden.

Maar tegelijkertijd wijzen de vastgoedmakelaars op het almaar complexer worden van vastgoedtransacties. Wie een beschermd pand verkoopt of verhuurt zal in de publiciteit én in de verkoopovereenkomst moeten vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn.

Voor woningen die onder geïnventariseerd erfgoed vallen, moet dit niet in de publiciteit worden opgenomen maar wel in de verkoopovereenkomst.

In het kader van zijn algemene informatie- en onderzoeksplicht controleert de vastgoedmakelaar vandaag sowieso al de erfgoedwaarde van een pand. Maar met deze nieuwe regeling is het nu ook wettelijk verankerd. Niet onlogisch, stelt CIB Vlaanderen, want aan de inventarisatie of bescherming van een pand zijn belangrijke rechtsgevolgen verbonden.

Als je bijvoorbeeld morgen een gebouw koopt dat als bouwkundig erfgoed geïnventariseerd staat kan je dat niet zomaar afbreken, maar zijn er specifieke vereisten waaraan voldoen moet worden. Ook voor de meeste ingrepen aan een monument heb je bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Net zoals je voor kleinere werken aan beschermde monumenten een toelating nodig hebt van het agentschap Onroerend Erfgoed. Wie zich niet aan deze nieuwe informatieplicht houdt, riskeert een geldboete tot maximum 10.000 euro. << (Koen Mortelmans) (foto: Wikipedia, chinees restaurant gevestigd in onroerend erfgoed)

ACHTERGROND
CIB Vlaanderen is de beroepsvereniging van vastgoedprofessionals. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij onze organisatie en iedereen die actief is in bedrijfs- en toeristisch vastgoed. Samen met CIB Wallonie-Bruxelles maakt het deel uit van CIB België. <<

Engineeringnet.be