Ingenieursbureaus in moordende concurrentiestrijd - column

Columns & Blogs 29/03/2013 10:33:07

De crisis laat zich ook voelen in de ingenieurssector. Opdrachten worden schaars, er is een moordende concurrentiestrijd onder bureaus. ‹Nefast,› stelt Bernard Gilliot van de brancheorganisatie ORI in dit opiniestuk.

Lees hieronder verder   
Verwant

Sweco en BG Ingénieurs Conseils renoveren Brusselse tunnels

DEME neemt krachtige en milieuvriendelijke snijkopzuiger in gebruik

BAM gevraagd voor bouw Canadese haventerminal

Jan De Nul neemt offshore installatieschip in gebruik

Sweco blijft op overnamepad

AWV schakelt Arcadis in voor advies rond tunnelbeheer

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Aan de slag met de EPLAN-cloudoplossingen

Webinar

vrijdag 21 juni 2019

International Women in Engineering Day

Wereldwijd

zondag 23 juni 2019

SENSOR+TEST 2019

Nuremberg (D)

van 25/06/2019 tot 27/06/2019

MindSphere: (R)evolution with the cloud

Webinar Siemens

dinsdag 25 juni 2019

Bouwstenen van geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

BluePoint Antwerpen (Agoria Academy)

maandag 9 september 2019

Rittal vakseminarie industriële systeemkasten

Laakdal

donderdag 12 september 2019

Keuze van de redactie

(18/6) 30% meer bezoekers voor Vision, Robotics & Motion (+fotoreportage)

(18/6) Ontwikkelen methodes voor voorspellen onderhoud met big data algoritmen

(13/6) Machinebouw- en mechatronicalabs voor maakbedrijven klaar voor gebruik

(13/6) 6 bedrijven genomineerd voor Leeuw van de Export 2019

(11/6) DHL Express investeert in distributiecentrum in Roeselare

(11/6) Acht EU-landen krijgen nieuwe supercomputers

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - De opdrachtgever (meestal overheidsinstanties) verwacht een almaar scherpere prijs van de aanbieder. En dat terwijl de wettelijke normen rond een project - en bijgevolg ook de studies - steeds complexer worden.

Selectie en gunning op basis van kwaliteit
Tijdens de procedure van een publieke aanbesteding vraagt de opdrachtgever aan verschillende bedrijven een offerte voor een bepaalde opdracht. Dit dient een tweeledig doel: enerzijds stimuleert het de concurrentie tussen de aanbieders, anderzijds krijgen alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans, en is er met andere woorden sprake van eerlijke mededinging.

Voor de uiteindelijke toewijzing of de ‘gunning’ van een contract, wordt de laatste jaren proportioneel te veel aandacht geschonken aan de voorgestelde prijs, eerder dan aan de kwaliteit.

Een veel voorkomende redeneerfout is dat ‘goedkoop’ verward wordt met ‘economisch meest voordelig’. Er is echter een belangrijk nuanceverschil tussen beide termen: het verschil zit in de tijdsspanne waarover men evalueert.

In dit opzicht vormt de hogesnelheidstrein Fyra de perfecte illustratie. Wat op het eerste zicht de interessantste, ‘goedkope’ oplossing leek, blijkt ten slotte een halfslachtige, falende optie met serieuze meerkosten.

Bovendien is niet alleen de opdrachtgever maar ook de eindgebruiker hiervan het slachtoffer. Een hypermoderne trein van vele miljoenen euro’s, die toch maar mooi bleef stilstaan. Goedkoop? Ja. Service? Nee. En dat laatste is uiteindelijk wat telt, niet?

Meer voor minder
In deze barre tijden waarin bezuinigingen schering en inslag zijn, moeten ingenieursbureaus dus hoe langer hoe meer knokken om het hoofd boven water te houden. Enerzijds moeten ze in toenemende mate rekening houden met nieuwe wetgevingen betreffende veiligheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en energie. Deze bijkomende parameters vergen aanvullend onderzoek en compliceren de studie aanzienlijk.

Anderzijds vereist de druk op de levensvatbaarheid van een bureau om wel degelijk voldoende projecten binnen te rijven en bijgevolg zijn tarieven te drukken om commercieel aantrekkelijk te blijven. In feite ontbreekt op deze manier de ‘juiste prijs’ in verhouding tot het geleverde werk. Op lange termijn zal deze scheefgetrokken situatie onhoudbaar worden.

Vele opdrachtgevers trachten te besparen zonder ten volle de consequenties van deze beslissing te beseffen. Nochtans hangt de vlotte realisatie van een project af van de voorbereidende studie.

Een kwalitatieve studie bepaalt immers grotendeels het verdere verloop van het project. Helaas is de degelijkheid van een projectstudie pas op het einde van de rit duidelijk, waardoor opdrachtgevers het belang ervan in het beginstadium uit het oog durven verliezen.

Een mentaliteitswijziging bij de opdrachtgevers is dus noodzakelijk, waarbij ze meer oog dienen te hebben voor bijvoorbeeld de optimalisatie, de vermindering van de CO2-uitstoot en de levenscyclus van de projecten.

Een goede studie betaalt zichzelf
Een van de mogelijke verklaringen voor de problematiek schuilt in het feit dat de ingenieurssector intellectuele diensten levert: onderzoek, studies en advies; hetgeen soms weinig tastbaar lijkt en minder duidelijk te kwantificeren valt dan andere diensten.

De draagwijdte van een sterke studie mag echter niet onderschat worden. Via een cascadebeweging sijpelt de kwaliteit door naar de volgende fases van het project.

Architecten, bouwheren en aannemers staan op hun beurt onder eenzelfde (prijzen)druk. Daarnaast vertegenwoordigen deze intellectuele diensten slechts een klein deel van de totale kost van een project. Omdat een goed uitgevoerde studie over het algemeen net bezuinigingsmogelijkheden in kaart kan brengen, is dit een investering die zichzelf op korte termijn terugbetaalt. << (foto: ORI, Bernard Gilliot)


VAN DEZE COLUMNIST
Overheid brengt ingenieursbureaus in financiële problemen – column

ACHTERGROND
ORI is de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. Ze vertegenwoordigt een zeventigtal bureaus met globaal 7.000 werknemers die jaarlijks projecten ondersteunen en voorbereiden ter waarde van 10 miljard euro aan investeringen. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Kristal Solar Park officieel ingehuldigd

Met 99,5 MW is Kristal Solar park in Lommel het grootste zonnepark van de Benelux. 303.000 zonnepanelen en 2.200 kilometer kabels werden aangelegd op een terrein van 93 hectare.

Rittal ondersteunde Europa-Park bij opbouw van nieuw datacenter - techniek

Rittal ondersteunde het Europa-Park,Duitsland, bij het opbouwen van een nieuw datacenter. De systemen waren tijdig klaar voor de seizoenstart en garanderen de beschikbaarheid van attracties.

Europees onderzoeksproject gaat strijd aan met ziektes in vezelvlas

Elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven gaan gedurende 4 jaar op zoek naar oplossingen om ziektes in de vlasteelt te bestrijden.

Atlas Copco omarmt IoT - artikel

Antwerpen is het wereldwijde hoofdkwartier van de persluchtdivisie van Atlas Copco. Met Wouter Ceulemans, president van Airtec, praten we over IoT, smart factory en additive manufacturing.

BP breidt samenwerking met Schneider Electric uit

Wereldwijde energieproducent BP gaat een vijfjarige wereldwijde samenwerking aan met Schneider Electric. Beiden werkten al samen, maar deze overeenkomst versterkt de samenwerking.

Meer mogelijkheden voor ’biobased’ meststoffen

Het Europese onderzoeksproject LEX4BIO heeft tot doel de import van meststoffen te verminderen, nutriëntenkringlopen te sluiten en landbouwsystemen in de EU te verduurzamen.

Langverwachte EU Verordening voor drones is er

Op 11 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie de lang verwachte gemeenschappelijke Europese regels inzake drones.

essenscia PolyMatters vindt ban op kunststoffen geen goede zaak

De toepassing van de nieuwe Europese richtlijn over Single Use Plastics (SUP) moet zo gebeuren dat de federale en regionale overheden wetgeving en maatregelen maximaal op elkaar afstemmen.

Flexibele Ethernet-kabels CC-Link IE Field certificaat

CAT5e of CAT6 kabels zijn onmisbaar voor de implementatie van Industrie 4.0 in de automatisering. igus heeft haar flexibele Ethernet-kabels CFBUS.045 en CFBUS.049 doorontwikkeld, voor het gebruik in kabelrupsen. De nieuwe kabels zijn nu getest door onafhankelijke instituten en verkregen het certificaat voor CC-Link IE protocollen.

Partners