Een eerste debat over de ingenieursenquête - whitepaper

Technisch nieuws 7/03/2013 15:16:48

Op 29 januari organiseerde USG Innotiv een professioneel overleg. Op tafel lagen de eerste indrukken uit de enquête voor de Ingenieursbarometer: de jaarlijkse meting van de engineeringmarkt.

Lees hieronder verder   
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Migratie van EPLAN 5 naar EPLAN Electric P8

EPLAN Webinar

vrijdag 17 april 2020

Global Manufacturing and Industrialisation Summit

Messegelände - Hannover

van 20/04/2020 tot 21/04/2020

Machinery safety awareness training

Pilz Academy - Herentals

dinsdag 21 april 2020

PNOZmulti programming

Pilz Academy - Gent

woensdag 22 april 2020

Cursus: stoom in theorie en praktijk

Armstrong - Herstal

vrijdag 24 april 2020

Webinar Lock out Tag out

Pilz Webinar

vrijdag 24 april 2020

Keuze van de redactie

(2/4) Golfslagenergie heeft wind niet in de wieken

(30/3) VUB ontwikkelt noodmasker voor verplegend personeel

(25/3) Nieuw Antwerps-Duits pijpleidingtraject ecologisch en economisch goede zaak

(24/3) DEME tekent MoU voor bouw Japanse offshore windprojecten

(17/3) Vorig jaar werd recordaantal octrooien aangevraagd

(16/3) VIB boekt vooruitgang in onderzoek naar geneesmiddel tegen coronavirus

>> Meer blikvangers

De resultaten van de ingenieursenquête worden naar traditie gepubliceerd als ‘De Ingenieursbarometer’ op de Dag van de Ingenieur (20 maart 2013).

Dit jaar vulden meer dan 2000 professionals, studenten of bedrijven de bevraging in. De belangrijkste tendensen werden vooraf in een rondetafel debat voorgelegd aan een heterogene groep van belanghebbenden.

Zij namen deel aan het debat:
Saskia Kinds (VP Belgium - USG Professionals)
Kathleen Dupont (Algemeen Directeur - USG Engineering)
Wilson De Pril (Directeur Generaal - Agoria)
Alex Massoels (Teamleader Recruiters Employees Belux - Electrabel)
Marc Van Den Broeck (Recruitment Mobility & Career Sourcing Channel Manager - Electrabel)
Geert Winkeler (Talent Manager - DAF)
Annik Vandeputte (R&S Officer - SPIE)
Rik Hostyn (Coördinator - Vlaamse Technologie Olympiade)
Jan Pauwels (senior consultant - USG Innotiv)
Jeroen Witters (junior consultant - USG Innotiv).
Het geheel werd gemodereerd door Steven Piessens (Oratore).

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Stelling:
Er is een kloof tussen de competenties van sollicitanten (schoolverlaters & ervaren) en de competenties die het bedrijf verwacht om vlot inzetbaar te zijn.


Deze tendens is niet nieuw, maar de erkenning van het belang ervan groeit zienderogen. Tot op heden houden veel werkgevers rekening met bepaalde tekorten bij starters en nieuwe professionals in het bedrijf.

Geert Winkeler: Ik denk dat veel bedrijven rekening houden met deze kloof. Het is een deel van het rekruteringsproces. Naast het basiscurriculum, selecteren wij kandidaten op attitude en competenties om na te gaan of ze willen en kunnen leren wat we nodig hebben als bedrijf.

Terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Bepaalde gaten in de skill-sets zijn perfect op voorhand op te vangen. Professionals zijn niet alleen sneller inzetbaar maar voelen zich ook een stuk sterker in hun nieuwe positie.

Kathleen Dupont: Het is noodzakelijk om de term ‘competenties’ op te splitsen. Er zijn professionele, technische en persoonlijke vaardigheden die een verschillende aanpak vragen. Het coachen van professionele vaardigheden kan meer resultaten opleveren dan zich op de technische kennis blind te staren.

Jeroen Witters: Mijn eigen ervaring leerde me dat de technische kennis van starters wel op punt staat, maar dat de professionele vaardigheden nog ontwikkeld moeten worden. Dat werd bij ons opgevangen in het Bootcamp (Een Business Skills opleidingstraject van een week dat USG Innotiv zijn starters laat doorlopen).

Het ‘competentiedenken’ gaat ervan uit dat soft skills en professionele vaardigheden even belangrijk zijn als de technische kennis van een kandidaat. Een relatief nieuwe beweging deelt de klassieke ‘functie’ op in taken en rollen. Hieraan worden competenties toegekend waar men via coaching en training afzonderlijk aan kan werken. Zo kan men de ontwikkelpunten van mensen versterken en de sterktes nog beter toepassen in het team.

Stelling:
In de snel evoluerende technische omgeving is continu bijleren het belangrijkste.


Alex Massoels: Veranderingen zijn een continu proces, ook in het bedrijfsleven. Aanpassingsvermogen is een vaardigheid die moet ontwikkeld en gevoed worden in mensen.

Meer dan vroeger is aanpassingsvermogen een noodzakelijke vaardigheid. Niet alleen volgen de ontwikkelingen zich in steeds sneller tempo op, ze hebben ook een toenemende impact op de maatschappij. De hele context van ‘werken’ roert zich en dat merk je vooral in de technologische kennisarbeid. Daar vind je zowel de voorlopers als de early adapters van deze evoluties.

Rik Hostyn: Sommige starters pakken het slim aan en studeren enkele losse modules bij eens ze al een paar jaar aan het werk zijn. Dan is de leerstof ook tastbaarder en onmiddellijk toe te passen in de praktijk.

Het hoeft geen betoog dat het aan de werkgevers is om de nodige inhoud, infrastructuur en tijd te voorzien waarbinnen professionals zich verder kunnen specialiseren. Hoe beter deze trainingen aansluiten bij de effectieve projectomgeving, des te efficiënter ze worden. Dus maatwerk maakt wel degelijk het verschil.

Jan Pauwels: De online technologie leent er zich ook goed toe om modules bij te leren als het nodig is en zo je kennis te verbreden. Ik denk dat heel veel ingenieurs voorstander zijn van het specifiek bijleren op basis van de behoeften van het project.

Kathleen Dupont: Het initiëren en ondersteunen van verandering is een top-down opdracht. Het management moet niet alleen de omgeving en nodige tooling realiseren. Ook de bedrijfsvisie moet dezelfde kant op kijken. Aanpassen en anticiperen zijn cruciaal voor onze sector.

Annik Vandeputte: Het betreft een compleet andere manier van denken en reageren. Het vraagt nieuwe competenties van managers. Dus ook zijn moeten zich op een andere manier gaan bekwamen om deze processen te voeden.

Stelling:
Seniors moeten met hun ervaring ook worden ingezet in het kader van ‘engineering the engineer’.


‘Engineering the engineer’ is het thema van deze editie van de Dag van de Ingenieur. Het bouwt verder op het eerder vermelde competentiedenken. De training en coaching die worden voorzien om de afzonderlijke competenties aan te scherpen, kan heel strategisch worden toegepast. Een intelligente manier om tegelijk de noden van het bedrijf en de evolutie van de professional optimaal te bedienen.

Naarmate iemand verder staat op zijn carrièrepad, wordt de daaraan verbonden ervaring en sector know-how uiterst waardevol voor een onderneming. Senior professionals zijn daarom ideaal geplaatst om starters en juniors te begeleiden. Dit proces stimuleert ook het opzetten van systemen voor kennisoverdracht en -borging.

Alex Massoels: Seniors hebben inderdaad de kennis en zijn ideaal geplaatst om deze rol te vervullen. Hoewel niet iedereen de juiste skills bezit om deze overdracht ook goed te kunnen doen.

Saskia Kinds: Hier zien we een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven als USG Innotiv. Wij kunnen de vaardigheden van een senior makkelijker verdelen over verschillende projecten en bedrijven. Zij nemen dan een duidelijke consulting rol in. Aanvullend voorzien wij in de juiste omkadering door bv een aangepaste verlofregeling of firmawagen.

Stelling:Jobboards en gespecialiseerde rekruteringskantoren hebben geen toekomst in de engineeringmarkt.

Kandidaten en bedrijven vinden elkaar steeds makkelijker via Social Media. De bedrijfswereld speelt daar ook al geruime tijd op in met sterke employer branding campagnes om die nieuwe aandacht ook te verzilveren. Gespecialiseerde rekruteringskantoren nemen daardoor stilaan meer een sturende en modererende rol in. Zij zullen de netwerken van bedrijven en van professionals beheren en beter op elkaar afstemmen.

Marc Van Den Broeck: De rekruteringskantoren kunnen ook een rol vervullen als verlengstuk van de employer branding activiteiten van bedrijven of zich in niches gaan specialiseren.

Wilson De Pril: Ik zie de hoogst opgeleide laag van de technische professionals eerder een toekomst kiezen als zelfstandige om zo hun eigen niche te vinden en te specialiseren. Dit stelt hen in staat hun kennis zelf te verkopen en nieuwe horizonten op te zoeken, in een veel flexibeler internationaal kader dan heden het geval is.

Jeroen Witters: Als je net begint te werken, heb je nog geen netwerk om op terug te vallen. Rekruteringskantoren en jobsites zijn dan een handige instap. Voor die invulling zie ik nog niet meteen een andere oplossing.

Kathleen Dupont: De arbeidsmarkt evolueert stilaan naar een ‘nieuwe wereld van werken’. Daarin gaan ook andere contractformules de bovenhand krijgen. Professionals zullen in een betere omkadering dan een zelfstandig statuut aan project- of tijdelijk werk kunnen doen. Daar zullen de kantoren ook heel goed hun plaats vinden.

USG Engineering organiseert op 20 maart 2013 zijn 6e editie van de Dag van de Ingenieur. Het event voor en door ingenieurs staat ook dit jaar in het teken van de hele sector. Er wordt extra aandacht besteed aan de studenten, door het organiseren van de ‘Breakthrough awards’; en aan Innotiv’s eigen populatie van technische professionals. <<

Voor meer informatie:
USG Engineering
Britselei 80 - 2000 Antwerpen
Tel: +32 3 800 40 20 - Fax: +32 3 231 94 82
engineering@usginnotiv.be- www.usginnotiv.be

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Crisisplatform voor operationele continuïteit kritische gebouwen/organisaties

Studiebureau Arcadis, softwareleverancier Spacewell, innovatie­partner Made en communicatie­partner Social Seeder lanceerden samen het online platform www.B2Building.help.

Maakindustrie aan de slag met gezichtsmaskers voor zorgsector

Makerspace@PXL-UHasselt print in hoog tempo onderdelen voor gezichtsmaskers voor zorgcentra in Limburg. Delplex ontwikkelde een nieuw type beschermmasker, dat snel op de markt komt.

Geo-engineering: leven met CO2-uitstoot

CO2-emissies zijn een nevenverschijnsel van onze koolstofmaatschappij. Jaarlijks gaat 40 à 50 miljard (of giga-)ton de lucht in. Dat heeft klimaatgevolgen. Daarom moet dit naar beneden.

Elektrische voertuigen veiliger met nieuwe BYD bladbatterij

BYD heeft vandaag de lancering van de bladbatterij aangekondigd, een ontwikkeling die de bezorgdheid over de veiligheid van batterijen in elektrische voertuigen moet verminderen.

VUB ontwikkelt noodmasker voor verplegend personeel

Ingenieur Albert De Beir en het Robotica-team aan de VUB Brubotics hebben een noodmasker ontwikkeld, dat het verplegend personeel in ziekenhuizen in de strijd tegen corona kan helpen

Duitse elektrische vliegtuigtaxi krijgt ademruimte (+video)

Lilium, dat in München een elektrisch vliegtuig ontwikkelt dat verticaal start en landt, haalt bij bestaande investeerders meer dan 240 miljoen dollar (zo’n 217 miljoen euro) op.

65 nieuwe start-ups voor Start it @KBC na digitale pitch

Ondanks het coronavirus dat massaal bedrijven lam legt, kwamen toch bijna 200 start-ups hun idee digitaal pitchen. Dit is een absoluut record voor de grootste accelerator van het land.

Grégoire de Pierpont, CEO van Enerdeal: ”Solar as a service” - topingenieur

Enerdeal besliste na de crisis in 2013 zijn activiteiten open te trekken van ontwikkelen en bouwen van PV-systemen, naar financiering, operating & maintenance… om ‘solar as a service’ te bre

Lybover investeert extra in 3D-scanning

De Lybover groep zet volop in op de technologie van 3D-scanning met extra investeringen. De uitgebreide ervaring van van 80 engineers in engineering, project management, productie en montage in combinatie met 3D-scanning en engineering heeft een enorme impact op tijd, kost en veiligheid. 3D-scans vormen de basis voor de engineering van hun projecten.

Partners