Wat valt er juridisch tegen technische namaak te beginnen - column

Columns & Blogs 21/02/2013 13:17:50

De laatste tijd zijn inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten (zeg maar 'namaak') fors gestegen.

Lees hieronder verder   
Verwant

Aansprakelijkheid voor slechte kwaliteit van vuurvaste tegels - column

Geen productie wegens waterschade: wie betaalt? - column

Vernieuwde regels voor ondernemingen bij aankopen via het internet - column

Wat valt er juridisch tegen technische namaak te beginnen - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

ie-net ingenieursvereniging-opleiding 'van ingenieur tot manager'

Ingenieurshuis, Antwerpen

van 27/11/2017 tot 26/03/2018

Expert in lean en productiemanangement module 4: Leidinggeven en teamcoaching

SBM Gent

van 31/01/2018 tot 21/02/2018

Expert in onderhoudsmanagement: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

SBM Gent

van 1/02/2018 tot 22/02/2018

VSK 2018

Jaarbeurs Utrecht

van 6/02/2018 tot 9/02/2018

Sick Vision Day

Ghelamco Arena - Gent

dinsdag 6 februari 2018

MNE - MTMS Network Event

Kortrijk Xpo

van 7/02/2018 tot 8/02/2018

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(16/1) Whitepaper Sirris: ’De circulaire economie en nieuwe waardecreatie’

(15/1) Beveiligingslek bedreigt miljoenen laptops

(12/1) EU steekt 1 miljard euro in ontwikkeling Europese supercomputers

(11/1) Belgische startup wil Blockchain kennisplatform worden

(10/1) Nieuwe Europese strategie voor astrodeeltjesfysica gelanceerd in Brussel

(9/1) Wereldprimeur: elektrische binnenvaartschepen tussen Nederland en België

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE Wanneer namaak betrekking heeft op bijvoorbeeld mechanische onderdelen, dan wordt de veiligheid van heel wat mensen in gevaar gebracht: er wordt dan geen rekening gehouden met de kwaliteitsnormen of er worden ook geen controles uitgevoerd door de bevoegde instanties om na te gaan of het product in kwestie wel in orde is.

Wat zegt de wet nu precies over namaak en hoe kan er tegen opgetreden worden?

Bij 'namaak' hebben we te maken met een inbreuk op de 'intellectuele eigendomsrechten' (dit zijn bijvoorbeeld tekeningen, modellen, merken enz…).

'Intellectuele eigendomsrechten' hebben geen materieel voorwerp: zij hebben betrekking op een intellectuele prestatie.

Daarom wordt de 'intellectuele eigendom' gedefinieerd als een voortbrengsel van de menselijke geest.

Dergelijke intellectuele eigendom kan echter wel exclusieve rechten doen ontstaan.

De wettelijke regels
In 2003 kwam er een Europese Verordening tot stand betreffende het optreden van de douane ten aanzien van goederen die een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.

Deze Verordening verbiedt het binnenbrengen van nagemaakte goederen in de Europese Gemeenschap. Deze Verordening bepaalt ook dat elke lidstaat moet instaan om de nodige maatregelen te treffen opdat verboden goederen in beslag zouden kunnen genomen worden en zouden kunnen vernietigd worden.

Het is ten gevolge van deze Verordening dat in ons land de Belgische wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij tot stand kwam. Deze wetgeving legt een aantal belangrijke nieuwe regels op. In de eerste plaats was het vroeger zo dat misdrijven alleen vervolgd werden nadat het slachtoffer een klacht had ingediend.

De wet van 2007 stelt nu dat namaak niet meer alleen een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten, maar het is ook een aantasting van de economische openbare orde.

Dit houdt in dat voortaan ook het openbaar ministerie op eigen initiatief de mogelijkheid heeft om de dader te vervolgen, zelfs indien het slachtoffer geen klacht indient. Namaak is een misdrijf en moet dus door het openbaar ministerie kunnen vervolgd worden!

De nieuwe wet aanziet 'namaak' als een effectieve diefstal, een bedrieglijke toe-eigening van intellectuele eigendomsrechten! De straffen worden verzwaard en er kan gebruik gemaakt worden van allerhande middelen en procedures, zoals bijv.

het in beslag nemen van middelen waarmee de inbreuken werden gepleegd, het vernietigen van de namaakgoederen, bekendmaking van het vonnis, de sluiting van de onderneming van de overtreder enz...

De wet voorziet anderzijds ook een 'waarschuwingsprocedure' en 'een procedure tot minnelijke schikking'.

Het opsporen van de inbreuken wordt overgelaten aan de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen, aan de politie en aan de ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Vroeger waren het alleen de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen die deze mogelijkheid hadden.

Zoals hierboven al werd aangehaald, legt de wet boetes en/of een gevangenisstraf op aan diegene die een inbreuk pleegt op deze wet. Deze boetes kunnen gaan van 100 tot 100.000 euro (nog te vermenigvuldigen met de opcentiemen) en de gevangenisstraf kan gaan van 3 maanden tot 3 jaar!

Hoe optreden bij namaak?
Het is voor elke onderneming van groot belang dat haar intellectuele eigendomsrechten nageleefd worden. Wordt er toch een inbreuk op deze eigendomsrechten vastgesteld dan bestaat de mogelijkheid om een vordering in te stellen zowel bij de burgerlijke als bij de strafrechtelijke rechtbanken.

Bij de burgerlijke rechtbanken kan een vordering ingesteld worden om de stopzetting van de inbreuk te vragen. Er kan hier zelfs een 'kortgeding' ingeleid worden waarbij de stopzetting dan bij spoedeisendheid kan gevraagd worden.

Verder kan het slachtoffer een schadevergoeding vragen door het feit dat hij door de namaak schade heeft geleden. Er kan ook een beslaglegging uitgevoerd worden, bepaalde goederen kunnen teruggeroepen worden uit de handel, er kan informatie opgevraagd worden over de herkomst van de goederen enz…

'Namaak' is een misdrijf en kan ook door de strafrechter beteugeld worden. Maar om door de strafrechter veroordeeld te kunnen worden, moet er, naast het materieel element (het namaken zelf) ook een 'moreel' element aanwezig zijn. Dit houdt in dat er effectief een kwaad opzet of een bedrieglijk opzet moet zijn.

Ook de douane heeft de mogelijkheid op om op te treden in geval zij namaakgoederen aantreft binnen de Europese Unie. Zo kunnen bijvoorbeeld de douaniers goederen blokkeren (op eigen initiatief, maar ook op vraag van het slachtoffer) indien er een vermoeden is dat het om namaak goederen gaat. <<
door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste

Registreer voor e-Krant

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

VITO opent dochter-onderneming in Verenigde Arabische Emiraten

VITO heeft haar dochter-onderneming VITO (Arabia Science and Technology Consultancy LLC) in de Verenigde Arabische Emiraten geopend. Dit is dit het derde regionaal bedrijf van VITO.

Overspanning met hoogspanningslijn voor Schelde in Antwerpse haven

In de Antwerpse haven zijn de voorbereidende werken gestart voor de overspanning van de Schelde met een nieuwe hoogspanningslijn. Dit is onderdeel van het Brabo-project van Elia.

Industriële automatisatie: Belgische bedrijven gaan ervoor - artikel

In het kader van de Agoria-campagne ‘Make it in Belgium’zaten 4 ‘verborgen parels’ van de automatisering rond de tafel. Ze hadden het over innovatie in de machinebouw en productiesystemen.

Besix behaalt BIM-certificaat niveau 2

Besix Contracting behaalde in december 2017 via haar Engineering-afdeling het BIM Level 2-certificaat van BSI Group, door te voldoen aan de eisen van de norm PAS 1192-2 (ontwerp en bouw).

Wetenschapper Timothy Noël ontvangt prestigieuze chemie-prijs

Noël ontvangt de DECHEMA-prijs als erkenning voor zijn baanbrekende werk op het gebied van continue fotochemische conversie in microkanaalsystemen.

6,7 miljoen euro voor nieuwe middelen tegen taaislijmziekte

De Europese Commissie stelt hiervoor 6,7 miljoen euro beschikbaar aan ruim veertig Europese centra, waaronder de Katholieke Universiteit Leuven en de Europese Cystic Fibrosis Stichting.

Schneider Electric installeert datacenter voor AZ Damiaan ziekenhuis

Het AZ Damiaan ziekenhuis te Oostende maakte voor de installatie en het onderhoud van zijn datacenter gebruik van de flexibele oplossingen van Schneider Electric.

Whitepaper Sirris: ’De circulaire economie en nieuwe waardecreatie’

Sirris publiceerde een witboek over de opportuniteiten van de circulaire economie. Het neemt het thema op in nauwe samenwerking met Agoria.

Partners