Wat valt er juridisch tegen technische namaak te beginnen - column

Columns & Blogs 21/02/2013 13:17:50

De laatste tijd zijn inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten (zeg maar 'namaak') fors gestegen.

Lees hieronder verder   
Verwant

Aansprakelijkheid voor slechte kwaliteit van vuurvaste tegels - column

Geen productie wegens waterschade: wie betaalt? - column

Vernieuwde regels voor ondernemingen bij aankopen via het internet - column

Wat valt er juridisch tegen technische namaak te beginnen - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Expert in lean en productiemanagement: productieplanning

SBM Gent

van 28/02/2018 tot 5/09/2018

Club onderhoudsmanagers

Mercure Hotel - Roeselare

van 19/03/2018 tot 26/11/2018

Reduceren van doorlooptijden en omsteltijden

Cepa Antwerpen

van 17/04/2018 tot 8/05/2018

Expert in onderhouds­management - modulair programma

Bluepoint Antwerpen

van 19/04/2018 tot 22/11/2018

INTERMAT

Parijs

van 23/04/2018 tot 28/04/2018

Lean in de zorgsector

Kortrijk

van 23/04/2018 tot 30/04/2018

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(18/4) Nieuw systeem om elektrische auto’s snel op te laden via zonnepanelen

(18/4) Klassieke microscoop gaat met verrijkte realiteit op zoek naar kanker

(16/4) TU/e-onderzoeker ontwikkelt robot voor schedelbasischirurgie

(16/4) Bio-gebaseerde verpakkingen oplossing tegen zwerfvuil?

(13/4) Van Hool investeert 42,5 miljoen euro in Amerikaanse productievestiging

(11/4) Drijvend windenergie-systeem ver uit de kust: haalbaar en concurrentieel

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE Wanneer namaak betrekking heeft op bijvoorbeeld mechanische onderdelen, dan wordt de veiligheid van heel wat mensen in gevaar gebracht: er wordt dan geen rekening gehouden met de kwaliteitsnormen of er worden ook geen controles uitgevoerd door de bevoegde instanties om na te gaan of het product in kwestie wel in orde is.

Wat zegt de wet nu precies over namaak en hoe kan er tegen opgetreden worden?

Bij 'namaak' hebben we te maken met een inbreuk op de 'intellectuele eigendomsrechten' (dit zijn bijvoorbeeld tekeningen, modellen, merken enz…).

'Intellectuele eigendomsrechten' hebben geen materieel voorwerp: zij hebben betrekking op een intellectuele prestatie.

Daarom wordt de 'intellectuele eigendom' gedefinieerd als een voortbrengsel van de menselijke geest.

Dergelijke intellectuele eigendom kan echter wel exclusieve rechten doen ontstaan.

De wettelijke regels
In 2003 kwam er een Europese Verordening tot stand betreffende het optreden van de douane ten aanzien van goederen die een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.

Deze Verordening verbiedt het binnenbrengen van nagemaakte goederen in de Europese Gemeenschap. Deze Verordening bepaalt ook dat elke lidstaat moet instaan om de nodige maatregelen te treffen opdat verboden goederen in beslag zouden kunnen genomen worden en zouden kunnen vernietigd worden.

Het is ten gevolge van deze Verordening dat in ons land de Belgische wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij tot stand kwam. Deze wetgeving legt een aantal belangrijke nieuwe regels op. In de eerste plaats was het vroeger zo dat misdrijven alleen vervolgd werden nadat het slachtoffer een klacht had ingediend.

De wet van 2007 stelt nu dat namaak niet meer alleen een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten, maar het is ook een aantasting van de economische openbare orde.

Dit houdt in dat voortaan ook het openbaar ministerie op eigen initiatief de mogelijkheid heeft om de dader te vervolgen, zelfs indien het slachtoffer geen klacht indient. Namaak is een misdrijf en moet dus door het openbaar ministerie kunnen vervolgd worden!

De nieuwe wet aanziet 'namaak' als een effectieve diefstal, een bedrieglijke toe-eigening van intellectuele eigendomsrechten! De straffen worden verzwaard en er kan gebruik gemaakt worden van allerhande middelen en procedures, zoals bijv.

het in beslag nemen van middelen waarmee de inbreuken werden gepleegd, het vernietigen van de namaakgoederen, bekendmaking van het vonnis, de sluiting van de onderneming van de overtreder enz...

De wet voorziet anderzijds ook een 'waarschuwingsprocedure' en 'een procedure tot minnelijke schikking'.

Het opsporen van de inbreuken wordt overgelaten aan de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen, aan de politie en aan de ambtenaren van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Vroeger waren het alleen de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen die deze mogelijkheid hadden.

Zoals hierboven al werd aangehaald, legt de wet boetes en/of een gevangenisstraf op aan diegene die een inbreuk pleegt op deze wet. Deze boetes kunnen gaan van 100 tot 100.000 euro (nog te vermenigvuldigen met de opcentiemen) en de gevangenisstraf kan gaan van 3 maanden tot 3 jaar!

Hoe optreden bij namaak?
Het is voor elke onderneming van groot belang dat haar intellectuele eigendomsrechten nageleefd worden. Wordt er toch een inbreuk op deze eigendomsrechten vastgesteld dan bestaat de mogelijkheid om een vordering in te stellen zowel bij de burgerlijke als bij de strafrechtelijke rechtbanken.

Bij de burgerlijke rechtbanken kan een vordering ingesteld worden om de stopzetting van de inbreuk te vragen. Er kan hier zelfs een 'kortgeding' ingeleid worden waarbij de stopzetting dan bij spoedeisendheid kan gevraagd worden.

Verder kan het slachtoffer een schadevergoeding vragen door het feit dat hij door de namaak schade heeft geleden. Er kan ook een beslaglegging uitgevoerd worden, bepaalde goederen kunnen teruggeroepen worden uit de handel, er kan informatie opgevraagd worden over de herkomst van de goederen enz…

'Namaak' is een misdrijf en kan ook door de strafrechter beteugeld worden. Maar om door de strafrechter veroordeeld te kunnen worden, moet er, naast het materieel element (het namaken zelf) ook een 'moreel' element aanwezig zijn. Dit houdt in dat er effectief een kwaad opzet of een bedrieglijk opzet moet zijn.

Ook de douane heeft de mogelijkheid op om op te treden in geval zij namaakgoederen aantreft binnen de Europese Unie. Zo kunnen bijvoorbeeld de douaniers goederen blokkeren (op eigen initiatief, maar ook op vraag van het slachtoffer) indien er een vermoeden is dat het om namaak goederen gaat. <<
door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste

Registreer voor e-Krant

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Klassieke microscoop gaat met verrijkte realiteit op zoek naar kanker

Google beschreef op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR) een prototype van zijn Augmented Reality Microscope (ARM).

Nederlands onderzoek naar 5G en netneutraliteit in EU

Onzekerheid over de impact van de regels voor netneutraliteit kan van invloed zijn op de investeringsplannen voor 5G en uiteindelijk op de daadwerkelijke inzet van 5G in Europa.

Conferenties belangrijk onderdeel van Sensor + Test 2018 - uitnodiging

Sensor + Test 2018 wordt van 26 tot 28 juni in Nürnberg worden gehouden en zal opnieuw een toonaangevende platform vormen op het gebied van sensoren, meettechniek en testtechnologie.

Nieuwe app om tijdverlies voor binnenvaartschepen te minimaliseren

De app geeft real time advies aan schippers en sluiswachters over het beste vaartempo tijdens het vaartraject en wordt in juni getest tussen de sluizen bij Maasbracht en Ternaaien in België.

Congres over warmtenetten moet populariteit opkrikken

Warmtenetwerk Vlaanderen organiseert op 24 april in Eeklo zijn vierde Vlaamse congres over warmtenetten ter ondersteuning van de uitrol hiervan in Vlaanderen.

Kleine stootdempers van ACE bestand tegen agressieve vloeistoffen - techniek

ACE Stoßdämpfer brengt een verbeterde versie van de kleine stootdempers uit zijn Protection-serie op de markt. Deze zijn nu optimaal bestand tegen agressieve substanties.

Fevia wil vacatures invullen met Food At Work Days

Fevia en sectorfonds Alimento lanceren de Food At Work Days. Dit is een reeks initiatieven en events om jongeren en werkzoekenden warm te maken voor een carrière in de voedingsindustrie.

Noordzee middelpunt van nieuwe Vlaamse speerpuntcluster

Begin maart zette het VLAIO het licht al op groen voor De Blauwe Cluster vzw om een speerpuntcluster te worden. Een aantal innovatieve bedrijven zet hier zijn schouders onder.

Nieuwe roadshows bij Trace Software

Na het succes van de vorige editie heeft het Trace Software-team besloten om zijn roadshows opnieuw te organiseren. Tijdens deze roadshow worden demonstraties door onze experts gegevens en worden alle oplossingen getoond die door de technische teams ontwikkeld werden om zakelijke problemen te verhelpen. >>

Partners