Solange Tastenoye: 'Wanbetalers aansporen tot betaling (1)'

Columns & Blogs 2/05/2012 10:45:10

Wanbetalers! Vooral in tijden van financiële crisis is het voor de bedrijfsleider vaak moeilijk om zijn facturen geïnd te krijgen. Daarom is het zeker nuttig om op treden van zodra de betalingstermijn verstreken is.

Lees hieronder verder   
Verwant

S. Tastenoye: 'wie betaalt schade door omgevallen hoogspanningsmast?' - column

Solange Tastenoye: «Bescherming van werknemersuitvindingen»

Solange Tastenoye: «Bedrijfsongevallen: Verzekeraar betaalt niet!»

Christian Toon: «Sociale media: angst is een slechte raadgever»

Solange Tastenoye: «De ‘wettelijke’ en de ‘commerciële’ garantieplichten'»

Solange Tastenoye: 'Verkeerd machineonderdeel geleverd!'

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(21/3) GBM Works test vibro-drillen van monopiles

(20/3) Brussels Airport bekroond als leider EU-project Airport Operations Plan

(18/3) Siemens en Odisee leiden techniekers Volvo Cars op

(18/3) Stoomnet ECLUSE in Antwerpse haven officieel geopend

(14/3) 3D geprint poreus mes snijdt onder druk

(13/3) Fysici blijven hoopvol over nieuwe Japanse superversneller

>> Meer blikvangers

Een aangetekende ‘ingebrekestelling’ versturen
Van zodra een goed verkocht wordt of een dienst werd aangeboden, volgt een factuur. Op deze factuur staat meestal ook de betalingstermijn vermeld. Eén van de belangrijkste verplichtingen van de klant is deze factuur tijdig te betalen!

Vanaf het ogenblik dat u opmerkt dat uw factuur niet wordt betaald en er een aantal dagen verstreken zijn sinds de vervaldag, doet u er goed aan om een ‘aangetekende ingebrekestelling’ te versturen. U moet uw klant duidelijk maken dat hij in zijn verplichtingen tekort schiet.

Doet u dit telefonisch, dan heeft dit geen enkele juridische waarde; u kunt moeilijk bewijzen dat dit telefoongesprek een aanmaning was om te betalen! De wanbetaler moet op een officiële manier kennis nemen van uw klachten. Dit gebeurt dus best met een aangetekende brief waarin u uiteenzet dat hij de betaling van uw factuur nog steeds niet in orde heeft gebracht en waarin u verwijst naar de betalingstermijn (die hij ondertussen overschreden heeft). Bewaar steeds een kopij van deze brief, samen met het verzendingsbewijs dat u in het postkantoor zal krijgen ten tijde van de verzending.

Uit beslissingen van rechters kan men het belang van een aangetekende ingebrekestelling afleiden. De rechter gaat na of u als eisende partij de tegenpartij (uw klant) wel op de hoogte hebt gebracht van de wanprestatie: het is vanaf de datum van verzending van de ingebrekestelling dat er intresten zullen aangerekend worden.

Uw aanmaning ook per gewone brief versturen?
Het is inderdaad een goede oplossing om uw aangetekende ingebrekestelling ook per gewone brief te versturen. In uw aangetekende zending kan u hiervan best melding maken. Indien uw wanbetaler later beweert niets te hebben ontvangen, dan zal het zeker niet geloofwaardig overkomen dat hij zowel de aangetekende brief als de gewone brief niet zou ontvangen hebben. Laten we wel opmerken dat dit niet wettelijk verplicht is, maar het is wel een middel om u extra in te dekken tegen wanbetalers die maar blijven weigeren om te betalen!

U stuurt een aangetekende brief naar uw wanbetaler. Wat indien hij beweert dat de briefomslag leeg was?
Krijgt uw wanbetaler de aangetekende brief in handen, dan kan hij nog steeds zeggen dat er geen brief zat in de envelop! Dit wordt trouwens in de praktijk nog vaak als verweermiddel gebruikt. Uw wanbetaler dit zal echter moeten kunnen aantonen, wat zeker niet gemakkelijk zal zijn! We stellen vast dat in de praktijk de rechter dit ook niet gemakkelijk aanneemt, tenzij de wanbetaler natuurlijk sluitend bewijsmateriaal hierover heeft.

Mag u bijkomende kosten aanrekenen aan uw wanbetalers?
Wat betreft het aanrekenen van herinneringskosten, is het mogelijk deze kosten aan te rekenen, doch onder bepaalde omstandigheden. Er moet rekening gehouden worden met wat opgenomen is in de algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden vermelden dat de kosten, herinneringskosten en dergelijke al zullen aangerekend worden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling, dan is het mogelijk dit effectief te doen.

Werd er hieromtrent niets opgenomen in de algemene voorwaarden, dan worden alleen de kosten van de ingebrekestelling aangerekend aan de wanbetaler. In dit geval kunnen bovendien ook de intresten slechts aangerekend worden vanaf de datum van de ingebrekestelling. Best is dus bovenstaande clausule op te nemen in de algemene voorwaarden.

Kunt u ook nog een schadevergoeding vragen?
Merken we op dat een schadevergoeding kan aangerekend worden indien een betaling uitblijft. Het opleggen van een dergelijke schadevergoeding kan eveneens gebeuren in de algemene voorwaarden. Bestaan er hieromtrent geen bepalingen in de algemene voorwaarden, dan heeft de schuldeiser toch nog recht op een schadevergoeding voor alle kosten die hij geleden heeft door deze wanbetaling. Deze schadevergoeding moet echter wel ‘redelijk’ zijn en bovendien zullen deze kosten moeten kunnen bewezen worden. <<
wordt vervolgd...

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Interreg-project New-C-Land zet in op productie biomassa

Het doel is om ongebruikte of marginale gronden tussen Wallonië, West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk in kaart te brengen en te beplanten met non-food-gewassen voor de productie van biomassa.

Bacteriën zorgen voor minder broeikasgassen

Anammoxbacteriën verslinden stikstofmonoxide wat voorkomt dat andere bacteriën deze stof omzetten naar broeikasgas distikstofmonoxide, aldus onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit.

Priority Software verwerft Optimize Group - bedrijfsnieuws

Door de acquisitie van ‘Optimize Group’ kan Priority Software haar aanwezigheid in West- Europa versterken en zo het snelgroeiende klantenbestand in deze regio nog beter van dienst zijn.

VUB-leerstoel gefinancierd door 4 ingenieursbedrijven (+fotoreportage)

Vrijdag tekenden de VUB, de ULB en de vier grote ingenieursbedrijven een akkoord voor de financiering van de nieuwe leerstoel Infrastructuur Assetmanagement en Levenscyclus Planning.

Automation 2019, samen met Empack en Logistics & Distribution

Na het succes van 2017 vinden Empack, Automation en Logistics & Distribution in 2019 opnieuw gelijktijdig plaats op 3 en 4 april 2019 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch (Nederland).

Chemie- en farma goed voor recordbedrag aan buitenlandse investeringen

Buitenlandse ondernemingen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences hebben vorig jaar een recordbedrag van meer dan 2 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd.

11 nieuwe projecten uit Europees BENEFIC-programma goedgekeurd

In het kader van het Europese BENEFIC-programma werden 11 nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om 53 laad- en tankpunten voor elektrische wagens, taxi’s, bussen en binnenvaartschepen.

ifm is uw partner voor de automatisering van morgen - advertorial

Sinds de oprichting in 1969 heeft ifm zijn stempel gedrukt op de industriële automatisering met nieuwe ontwikkelingen in sensoren, besturingssystemen en andere industriële systemen.

Passen digitalisering en brownfield-faciliteiten bij elkaar

De huidige automatiseringssystemen verminderen ongeplande downtime door bewaking van de systeemstatus en via conditiebewaking of voorspellend onderhoud. Maar wat met brownfield-installaties met legacy-apparatuur? Kunnen deze geïntegreerd worden en aan de eisen van de moderne productie voldoen? >>

Partners