Samenwerking onderwijs en bedrijf in project ‘School of the Future’

opleiding 2/09/2019 8:35:16

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en ‘De Vlaamse Ondernemers’, een samenwerking tussen 18 Vlaamse werkgeversorganisaties, willen scholen helpen om toekomstige uitdagingen te counteren.

Lees hieronder verder   
Verwant

Kwaliteitsmanagement voor labo's - ISO/IEC 17025 - uitnodiging

Basisopleiding kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 - uitnodiging

Basisopleiding milieumanagementsystemen - ISO 14001:2015 - uitnodiging

Volg de basisopleiding kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 - uitnodiging

Duaal leren na proefperiode definitief gelanceerd

Genomineerden voor Vlaamse PhD Cup 2019 bekend

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

eHealth interoperabiliteits-standaarden (HL7/IHE/DICOM)

Bluepoint - Brussel

woensdag 18 september 2019

Kwaliteitsmanagement - ISO 9001:2015

NBN - Brussel

donderdag 19 september 2019

Postgraduaat Coöperatief ondernemen en management

Leuven

van 20/09/2019 tot 20/12/2019

Studiedag Energie-efficiëntie

Vlaams Parlement - Brussel

vrijdag 20 september 2019

Webinar: 7 innovatieve veiligheids­oplossingen

Pilz Webinar

vrijdag 20 september 2019

Overdrukbeveiliging in de procesindustrie en veiligheidskleppen

Het Ingenieurshuis - Antwerpen

van 23/09/2019 tot 26/09/2019

Keuze van de redactie

(11/9) Wetenschappers ontdekken elektrische geleiding in bacteriën (+video)

(11/9) Nieuwe technologie voor filtratie van organische microverontreinigingen

(10/9) Werkgevers plannen personeelsuitbreiding in vierde kwartaal

(9/9) 2.640 zonnepanelen voor spaarbekkencentrale in Coo

(5/9) SAFIR-consortium test simultane dronevluchten in DronePort

(4/9) VINCI Energies heeft IZEN overgenomen

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Met het project ‘School of the future’ willen de organisaties onderwijs­vernieuwing een boost geven.

Ze willen er onder ander voor zorgen dat de jobtevredenheid van het onderwijspersoneel verhoogt, de leerlingen optimaler worden voorbereid en bedrijven de juiste profielen kunnen aantrekken.

De organisaties vragen aan de Vlaamse overheid geen bijkomende middelen, maar wel dat ze dit project volmondig mee onderschrijft en een regelluw kader waarborgt waarbinnen in het schooljaar 2020-2021 een 10 à 15-tal proefscholen aan de slag kunnen gaan. Met het oog op een goede start worden de zes transformatieprocessen (zie onderaan) en de begeleidingsaanpak in het schooljaar 2019-2020 verder uitgewerkt.

De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle scholen in Vlaanderen tegen het einde van de legislatuur 2019-2024 werken aan één of meerdere van de zes transformatieprocessen. Hiervoor kan er geleerd worden uit voorbeelden van andere scholen, een beroep gedaan worden begeleiding…

Gezien het uitzonderlijk draagvlak bij alle onderwijs- en arbeidsmarktactoren roepen de organisaties de nieuwe Vlaamse regering op om het project ‘School of the Future’ te verankeren in het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de bevoegde minister(s). << (Guy Leysen) (foto: Pixabay)

Welke transformatieprocessen kunnen scholen doorlopen om toekomstgericht onderwijs te bieden? Deze moeten nog onderzocht en uitgewerkt worden:

 1. De school als zinvolle en stimulerende werkplek
  • Een waarderend personeelsbeleid met aandacht voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid uitwerken;
  • (gedeeld) schoolleiderschap als cruciale factor;
  • innovatieve arbeidsorganisatie verkennen;
  • de school als lerende organisatie uitbouwen.

 2. De school als krachtige leerplek voor elk kind
  • Betrokkenheid van leerlingen creëren vanuit motivatie. Het plezier van ontdekken, leren en creëren bijbrengen;
  • gelijke kansen bieden en alle talenten zich laten ontplooien;
  • leren op maat van de leerling uitbouwen;
  • leerlingen stimuleren en begeleiden naar verantwoordelijkheid voor het leerproces;
  • leercultuur bijbrengen aan de leerlingen als opstap naar levenslang leren.

 3. Doeltreffende school
  • Hoog inzetten op vakdidactiek;
  • excelleren op het vlak van kennis,
  • vaardigheden en leerresultaten;vakoverschrijdend werken waar nodig (bv. STEM);
  • evidence informed werken.

 4. Genetwerkte school
  • De school beweegt zich binnen een breed netwerk;
  • de school stelt duidelijke grenzen bij de rol die het netwerk opneemt, zodat de kerntaak van onderwijs niet in het gedrang komt.
  • partners in het netwerk

 5. Digitale school
  • Digitalisering binnenbrengen in de kernprocessen (leerproces) én ter ondersteuning van de secundaire processen (administratie etc.);
  • digitale competenties van leerlingen en onderwijsprofessionals ontwikkelen;
  • inzetten op digitale infrastructuur en leermiddelen;
  • leerlingen voorbereiden op het leven in een digitale maatschappij.

 6. Duurzame school
  • Zorgzaam omspringen met bronnen en omgeving;
  • een duurzame leer-, leef- en werkomgeving creëren;
  • in verbondenheid samenleven en -werken;
  • bewustzijn voor maatschappelijke uitdagingen bijbrengen.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Resultaten testproject autonoom varen voorgesteld

Na verschillende maanden van testvaarten met een schaalmodel van een autonoom (onbemand en zelfsturend) binnenschip op de IJzer werden onlangs de testresultaten voorgesteld.

7 miljoen euro EU-subsidie voor innovatieve warmtebatterij (+video)

De Nederlandse TU Eindhoven en TNO hebben een batterij ontwikkeld die het mogelijk maakt om duurzaam opgewekte energie op een goedkope en efficiënte manier op te slaan.

Basisopleiding kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 - uitnodiging

ISO 9001 biedt een praktisch kader om een kwaliteits­management­systeem (KMS) op te zetten en te laten certificeren. Zo ga je efficiënter te werk en verhoog je de tevredenheid bij je klanten.

Terminaloperator BCTN neemt North Sea Port op in netwerk

BCTN, uitbater van ‘inland container terminals’, gaat North Sea Port dagelijks bedienen met binnenschepen en sluit zo aan bij de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge.

Internationale oefening moet toezicht op nucleaire ontwapening verbeteren

Op de site van het SCK•CEN in Mol is een tiendaagse internationale oefening gestart om meettechnieken voor kernontwapening te testen en te vergelijken, waaraan tien landen meedoen.

Moving Automation Event focust op impact Artificiële Intelligentie

Het Moving Automation Event is een initiatief van EPLAN Software & Services, Hannecard, igus, Motix, NORD Aandrijvingen, Rittal, Sensor Partners, SMC Belgium en Vink.

Wat is het beste tegen veroudering van uw machinepark? - whitepaper

Uw machines draaien dag in dag uit op volle toeren. Een logisch gevolg hiervan is de veroudering van deze machines. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw machines het zolang mogelijk blijven doen?

Deloitte België boekt 11% omzetgroei en deed 1.100 aanwervingen

Professionele dienstverlener Deloitte België realiseerde voor boekjaar 2019 een omzet van 565 miljoen euro (+11%). Het deed meer dan 1.100 aanwervingen, waarvan een kwart met STEM-profiel.

Partners