Samenwerking onderwijs en bedrijf in project ‘School of the Future’

opleiding 2/09/2019 8:35:16

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en ‘De Vlaamse Ondernemers’, een samenwerking tussen 18 Vlaamse werkgeversorganisaties, willen scholen helpen om toekomstige uitdagingen te counteren.

Lees hieronder verder   
Verwant

1,5 miljoen euro voor opleidingen rond AI en Cybersecurity

Siemens slaat structurele brug tussen industrie en universiteit

4 miljoen euro voor ‘Academy for Digital & Data Talent’

KSB Belgium heeft Pump and Valve Academie gelanceerd

Mastercourse: ’Data Innovation beyond the Hype’

Online poll: wie verdient Agoriaprijs 2019 ?

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Verbreed uw basiskennis over stoom

Spirax Sarco Gent en Westerlo

dinsdag 3 maart 2020

Tips & Tricks voor veilige werking stoominstallatie

Spirax Sarco Gent en Brasschaat

woensdag 4 maart 2020

100.000 ingrijpende energetische renovaties per jaar realiseren

(studiedag) Sint-Niklaas

donderdag 5 maart 2020

Haal het meeste uit uw ketelhuis

Spirax Sarco Gent en Westerlo

donderdag 5 maart 2020

INE (Indumation Network Event)

Brabanthal Leuven

donderdag 5 maart 2020

Wordt vakbekwaam persoon stoominstallatie

Spirax Sarco Westerlo

dinsdag 10 maart 2020

Keuze van de redactie

(27/2) Onbemande drone doorkruist de stratosfeer

(27/2) Plannen voor eerste industriële power-to-gas installatie in Zeebrugge

(25/2) 8,4 miljoen euro voor nieuwe immuno-therapeutische kankerbehandeling

(24/2) Scale-up Turbulent ontwikkelde revolutionaire micro-waterkrachtcentrale

(19/2) Start-ups scoren beter op gebied van jobcreatie en investeringen

(19/2) Vier nieuwe Vlaamse Fabrieken van de Toekomst bekroond

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Met het project ‘School of the future’ willen de organisaties onderwijs­vernieuwing een boost geven.

Ze willen er onder ander voor zorgen dat de jobtevredenheid van het onderwijspersoneel verhoogt, de leerlingen optimaler worden voorbereid en bedrijven de juiste profielen kunnen aantrekken.

De organisaties vragen aan de Vlaamse overheid geen bijkomende middelen, maar wel dat ze dit project volmondig mee onderschrijft en een regelluw kader waarborgt waarbinnen in het schooljaar 2020-2021 een 10 à 15-tal proefscholen aan de slag kunnen gaan. Met het oog op een goede start worden de zes transformatieprocessen (zie onderaan) en de begeleidingsaanpak in het schooljaar 2019-2020 verder uitgewerkt.

De ambitie is om ervoor te zorgen dat alle scholen in Vlaanderen tegen het einde van de legislatuur 2019-2024 werken aan één of meerdere van de zes transformatieprocessen. Hiervoor kan er geleerd worden uit voorbeelden van andere scholen, een beroep gedaan worden begeleiding…

Gezien het uitzonderlijk draagvlak bij alle onderwijs- en arbeidsmarktactoren roepen de organisaties de nieuwe Vlaamse regering op om het project ‘School of the Future’ te verankeren in het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de bevoegde minister(s). << (Guy Leysen) (foto: Pixabay)

Welke transformatieprocessen kunnen scholen doorlopen om toekomstgericht onderwijs te bieden? Deze moeten nog onderzocht en uitgewerkt worden:

 1. De school als zinvolle en stimulerende werkplek
  • Een waarderend personeelsbeleid met aandacht voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid uitwerken;
  • (gedeeld) schoolleiderschap als cruciale factor;
  • innovatieve arbeidsorganisatie verkennen;
  • de school als lerende organisatie uitbouwen.

 2. De school als krachtige leerplek voor elk kind
  • Betrokkenheid van leerlingen creëren vanuit motivatie. Het plezier van ontdekken, leren en creëren bijbrengen;
  • gelijke kansen bieden en alle talenten zich laten ontplooien;
  • leren op maat van de leerling uitbouwen;
  • leerlingen stimuleren en begeleiden naar verantwoordelijkheid voor het leerproces;
  • leercultuur bijbrengen aan de leerlingen als opstap naar levenslang leren.

 3. Doeltreffende school
  • Hoog inzetten op vakdidactiek;
  • excelleren op het vlak van kennis,
  • vaardigheden en leerresultaten;vakoverschrijdend werken waar nodig (bv. STEM);
  • evidence informed werken.

 4. Genetwerkte school
  • De school beweegt zich binnen een breed netwerk;
  • de school stelt duidelijke grenzen bij de rol die het netwerk opneemt, zodat de kerntaak van onderwijs niet in het gedrang komt.
  • partners in het netwerk

 5. Digitale school
  • Digitalisering binnenbrengen in de kernprocessen (leerproces) én ter ondersteuning van de secundaire processen (administratie etc.);
  • digitale competenties van leerlingen en onderwijsprofessionals ontwikkelen;
  • inzetten op digitale infrastructuur en leermiddelen;
  • leerlingen voorbereiden op het leven in een digitale maatschappij.

 6. Duurzame school
  • Zorgzaam omspringen met bronnen en omgeving;
  • een duurzame leer-, leef- en werkomgeving creëren;
  • in verbondenheid samenleven en -werken;
  • bewustzijn voor maatschappelijke uitdagingen bijbrengen.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Kwaliteit Belgische wegeninfrastructuur scoort niet goed

Het World Economic Forum heeft ook voor 2019 zijn ‘The Global Competitiveness Report’ gepubliceerd. In dit rapport vinden we terug hoe 141 landen scoren op verschillende domeinen.

Onze sector wordt gekenmerkt door een aantal complexe evoluties

Advies- en ingenieursbureaus komen in aanraking met uitdagingen waarvan de impact veel breder gaat dan enkel het domeinspecifieke. Zoals bijvoorbeeld klimaatuitdagingen en energietransitie.

HUGSI: Hoe groen is de stad? - artikel

Groene ruimten zijn de longen van de stad. Met de urbanisatie is het verbeteren van de luchtkwaliteit niet van de minste uitdagingen. Maar ook het beheersen van overstromingsrisico’s.

Quantumsleutel beschermt glasvezel tegen datadiefstal

UTwente heeft een beveiliging voor ‘multi-mode’ glasvezels ontwikkeld, die is gebaseerd op het quantumkarakter van licht, waarin een enkel foton een heel alfabet kan representeren.

Brussels Airport wil uitstoot ultrafijnstof verder verlagen

De luchthaven gaat onder meer het gebruik van modernere en minder belastende toestellen nog verder stimuleren via gedifferentieerde tarieven op basis van uitstoot en geluid.

Imec voorziet elektronische pil van kleine radiozender

Imec presenteert deze week op ISSCC 2020, een internationaal gerenommeerde conferentie rond elektronica, de eerste kleine radiozender voor elektronische pillen.

3D-reproducties: de juridische valkuilen (slot) - column

Dit derde en laatste deel gaat na hoe het commercialiseren van 3D-reproducties kan getoetst worden aan het tekeningen- en modellenrecht maar vooral ook hoe het zit met het auteursrecht.

Savaco neemt sectorgenoot IT-Care over

De overname van IT-Care, cloud integrator uit Poperinge, die vandaag werd aangekondig past volledig in de vooropgestelde groeiambities van Savaco, IT-dienstverlener uit Kortrijk.

Master Builders Solutions lanceert innovatieve Ucrete CS

Sinds begin 2020 wordt het Ucrete-vloersysteem van Master Builders Solutions geïntroduceerd. Dit systeem bestaat uit vloersystemen met een uitgebreid kleurenpalet, onder meer met pasteltinten, voor esthetische industriële vloeren. Het heeft een verbeterde weerstand tegen chemische verkleuring en UV-licht. >>

Partners