Verbouwingswerken: opgepast met eigen voorbereidingswerk - column

Columns & Blogs 12/01/2018 8:58:22

U plant uw bedrijfsgebouwen te verbouwen en u vraagt aan een paar van uw werknemers om al wat voorbereidende werken uit te voeren. Kwestie dat het een beetje vooruit gaat.

Lees hieronder verder   
Verwant

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

Belgische drone-industrie krijgt vleugels - column

”Digitalisering vereist rekenkracht, connectiviteit en data analyse” - column

Energieleverancier aansprakelijk voor panne aan de machine? - column

Economische conjunctuur: ”Bijtanken of stilvallen” - opinie

essenscia opgetogen over investering Borealis

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(14/2) AB InBev investeert 42 miljoen euro in uitbreiding brouwerij Hoegaarden

(13/2) Plan voor bouw 30 nieuwe mijnenjagers en 1.550 drones

(12/2) Agristo bouwt nieuw automatisch hoogbouwmagazijn

(11/2) Brits verpakkingsbedrijf investeert 15 miljoen euro in België

(6/2) 10 nieuwe Fabrieken van de Toekomst in Vlaanderen

(6/2) P&V Elektrotechniek neemt Bekaert Electric over

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Maar later blijkt dat deze voorbereidingswerken niet naar behoren waren en… er is schade! Wie draait er op voor deze kosten? U of uw aannemer?

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer
Elke aannemer moet rekening houden met de tienjarige aansprakelijkheid die onze wetgeving voorziet. De termijn van tien jaar neemt een aanvang op het ogenblik dat de werken definitief door de besteller zijn aanvaard.

De opdrachtgever van de werken, u dus, zal moeten aantonen dat de oorzaak van de schade een gebrek is in de bouw of een gebrek in de gebruikte materialen. De aannemer of de architect kunnen aan een veroordeling ontsnappen door te bewijzen dat het bijvoorbeeld onmogelijk was om op enige wijze van het gebrek kennis te hebben.

In principe moet de aannemer het werk slechts uitvoeren in de vorm waarin het door de opdrachtgever werd besteld. Dit belet echter niet dat de aannemer zich moet houden aan één van de basisregels van het Verbintenissenrecht, namelijk de uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw.

Voorlichtingsplicht voor de aannemer
De aannemer moet zich aan een aantal wettelijke verplichtingen houden. Zo zal hij het aangenomen werk moeten uitvoeren, het tijdig moeten opleveren, rekening houden met de afgesproken prijs, enz… Naast deze verplichtingen heeft de aannemer ook ‘kleinere’ verplichtingen, die in de praktijk echter niet minder belangrijk zijn. Zo bijvoorbeeld de voorzorgplicht, de voorlichtingsplicht en de herstelplicht van de aannemer.

Deze verplichtingen houden in dat de aannemer een bepaald werk moet leveren aan de bouwheer en dat dit werk moet beantwoorden aan de eisen die de bouwheer heeft vooropgesteld. Het bouwwerk zal moeten geleverd worden volgens ‘de regels van goed vakmanschap’ en zonder enig gebrek.

Houdt de aannemer zich niet aan deze verplichtingen dan kan de bouwheer bij de oplevering aantonen dat de aannemer wel een bepaald resultaat beloofde maar dat niet heeft kunnen waarmaken. De aannemer zal moeten bewijzen dat hij zich wel aan deze voorzorgplicht en voorlichtingsplicht heeft gehouden.

Deze voorlichtingsplicht van de aannemer houdt concreet in dat hij, vooraleer het contract met de bouwheer wordt afgesloten, alle nodige en nuttige informatie die van belang kan zijn, moet meedelen aan zijn klant. Er moet kunnen gecontracteerd worden met kennis van zaken.

Heeft de aannemer mankementen, vergissingen of andere onvolkomenheden vastgesteld, dan moet hij zijn klant hiervan op de hoogte brengen voor hij overgaat tot het afsluiten van een contract. Er wordt vanuit gegaan dat een vakkundige persoon deze mankementen kan vaststellen.

Dit betekent dus dat de aannemer, die merkt dat u reeds door een paar werknemers voorbereidingswerk hebt laten uitvoeren en waarvan hij vaststelt dat deze werken niet in orde zijn, u dat moet melden.

Draait u op voor dit slecht voorbereidingswerk?
Over kwesties van slecht voorbereidingswerk geleverd door de bouwheer, moesten rechters zich in de praktijk al vaak uitspreken. We stellen vast dat ze meestal van oordeel zijn dat de aannemer in dergelijke omstandigheden er goed aan doet om te weigeren de werken uit te voeren omdat in dit geval de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer in het gedrang zou kunnen komen.

Van de kant van de aannemer is het best dat hij zijn klant op de hoogte brengt van de slechte voorbereidingswerken. Doet hij het niet, dan kan de rechter hem dit tijdens een rechtszaak kwalijk nemen! Bovendien is het voor de aannemer ook beter om dit schriftelijk te doen zodat hij kan aantonen dat hij voorzichtig is geweest en zijn klant duidelijk liet weten dat diens voorbereidingswerken niet goed waren uitgevoerd.

Recentelijk sprak de rechter zich uit over een identieke zaak. Ook hier werd de aannemer voor het overgrote deel aansprakelijk geacht omdat hij zijn klant niet had meegedeeld dat zijn voorbereidingswerken niet goed waren uitgevoerd. De rechter legde de kosten voor vier vijfden ten laste van de aannemer!

Ons advies!
Wees voorzichtig als u zelf voorbereidend werk uitvoert. Vraag desnoods aan de aannemer of het in orde is en zet al wat u met hem overeenkomt op papier zodat er later geen misverstanden over kunnen bestaan! <<
door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

AB InBev investeert 42 miljoen euro in uitbreiding brouwerij Hoegaarden

AB InBev toont haar plannen om over de komende 2 jaar 42 miljoen euro investeren in de uitbreiding van haar bottelarij in Hoegaarden, waar er nood was aan capaciteitsuitbreiding.

Prinses Elisabethbasis in Antarctica CO2-neutraal

Group VHC breidde de energievoorziening van de basis uit met zonne- en windenergie, vernieuwde het batterijsysteem en plaatste op buitenlocaties batterijsystemen voor onderzoeksapparatuur.

Wieland Electric breidt productreeks HMI-ECO uit - techniek

Met deze nieuwe productreeks HMI-ECO heeft Wieland Electric drie belangrijke artikelen aan zijn gamma toegevoegd. De versies worden gemaakt in de afmetingen 4,3” - 7” - 10”.

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

Malte Schlüter, Mitsubishi Electric, bespreekt in deze column vier belangrijke trends die momenteel van invloed zijn op de verpakkingsindustrie en die de toekomst vorm zullen geven.

Jan De Nul haalt Australische baggeropdracht binnen

De opdracht omvat het creëren van een veilige en duurzame toegang tot de Australische haven Port Hedland, als deel van een groter plan om groei van deze haven op lange termijn te ondersteunen.

Patronale Solar wordt grootste producent van zonne-energie

De Belgische Independent Power Producer (IPP) van zonne-energie, Patronale Solar, heeft de overname afgerond van de Belgische PV-parken (een 100-tal) van het Nederlandse Sunrock.

3D-geprint tumormodel toont interactie met immuuncellen

De Universiteit Twente heeft een 3D-biogeprint minimodel van het brein ontwikkeld, om de interactie tussen cellen van het immuunsysteem en die van hersentumoren te onderzoeken.

5 miljoen euro uit Interreg 2 Seas-fonds voor provincie Antwerpen

Europa investeert via het Interreg 2 Seas-fonds 5 miljoen euro in 9 nieuwe projecten in de provincie Antwerpen. 5 projecten rond sociale thema’s en 4 rond duurzame energie en klimaatadaptie.

Nieuwe Benelux vestiging voor BLM Group

Met de oprichting van BLM Group Benelux heeft BLM Group (wereldwijde partner voor de buisbewerkings-industrie) een eigen verkoop- en servicevestiging voor de Benelux in gebruik genomen. Dit zijn de adresgegevens van deze nieuwe vestiging: Doornhoek 3776, NL-5465 TA Veghel, tel: +31 (0) 413 745 040, email: mail@blmgroup.nl >>

Partners