Een gesprek met een werknemer opnemen ? - column

Columns & Blogs 19/06/2017 11:32:40

Heb je een probleem met een werknemer uit te klaren, dan kan het wel eens gebeuren dat hij jullie gesprek opneemt met zijn smartphone. Maar… is dit wel toegelaten?

Lees hieronder verder   
Verwant

”Digitalisering vereist rekenkracht, connectiviteit en data analyse” - column

Energieleverancier aansprakelijk voor panne aan de machine? - column

Economische conjunctuur: ”Bijtanken of stilvallen” - opinie

essenscia opgetogen over investering Borealis

“De schoonheid, de kracht en de wijsheid van wetenschap” - column

De energietransitie vergt net iets meer - opinie

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(17/1) Aldi bouwt duurzaamste Belgisch distributiecentrum

(16/1) INEOS gaat 3 miljard euro investeren in Antwerpse haven

(15/1) België blijft Europees leider op gebied van celtherapie

(14/1) Warmtenet krijgt slimme warmtecontrollers

(10/1) Magnetische steigerankers ontwikkeld voor slim en veilig onderhoud

(9/1) Nederlands-Vlaams initiatief voor hergebruik van aluminiumslib

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Onze Grondwet is duidelijk en stelt: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.” (art. 22)

De vraag stelt zich echter of je in onze huidige maatschappij nog wel kan spreken van privacy? Door het gebruik van computers, betaalkaarten, camera’s en dergelijke geef je een deel van je privacy prijs.

Normaal gezien, rekening houdend met bovenstaand artikel, mag je in je privéleven of in je woning doen wat je wilt. Je mag ook je mening zeggen in brieven, e-mails of (telefoon)gesprekken. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de overheid zich wel in je privéleven inmengen.

Foto’s nemen met je smartphone?
Het gaat hier om het zogenaamde ‘recht op afbeelding’ of ‘het portretrecht’. Concreet komt het erop neer dat indien je een foto van een persoon wenst te nemen, je zijn toestemming moet vragen. De foto van een persoon mag niet publiekelijk gebruikt worden zonder zijn toestemming. Laten we hier echter opmerken dat de persoon op de foto wel duidelijk herkenbaar moet zijn.

Deze toestemming kan je mondeling verkrijgen van de afgebeelde persoon. Toch is het raadzaam, om later problemen te vermijden, een schriftelijke toestemming te vragen. Je zal begrijpen dat, indien er zich ooit problemen zouden voordoen, mondelinge afspraken hieromtrent moeilijk te bewijzen zijn!

Foto’s op uw website plaatsen?
Er is de laatste tijd heel wat te doen omtrent ‘auteursrechten’, ‘intellectuele rechten’, enz… Vooral sinds het bestaan van het Internet worden heel wat inbreuken op deze wetgeving vastgesteld en gesanctioneerd. Daarom moet er voorzichtig omgesprongen worden met foto’s en filmpjes op een website.

Wil je foto’s van bijvoorbeeld je bedrijf of handelspand op je website plaatsen, dan is er op zich geen probleem. Maar zodra mensen, bijvoorbeeld een werknemer, op een herkenbare manier op deze foto’s te zien zijn, is voorzichtigheid geboden!

En wat met het opnemen van gesprekken?
Stel dat je een geschil hebt met een werknemer, mag je het gesprek met deze persoon stiekem opnemen? En kan die opname later als bewijsmateriaal gebruikt worden tijdens een gerechtelijke procedure?

Om deze vragen te beantwoorden moet nagegaan worden of de persoon waarmee je in gesprek bent een handelaar/bedrijfsleider is of een gewone particulier. Rechters oordelen wellicht wel dat de meeste gesprekken met een particulier deel uitmaken van zijn privéleven!

Gaat het om gesprekken tussen bedrijfsleiders/handelaars, dan liggen de zaken toch wat anders omdat men hier te maken heeft met een zakelijk gesprek (tenzij het over privé- aangelegenheden zou gaan). Deze zakelijke gesprekken zullen in veel gevallen door de rechter aanzien worden als een gesprek dat de privacy van de personen niet in de weg staat.

Onlangs sprak een rechter zich uit over een dergelijke zaak. Hier had de werknemer het gesprek in het kantoor van zijn werkgever stiekem opgenomen met zijn smartphone. Later, tijdens de rechtszaak, liet de rechter dit gesprek toe als bewijsmateriaal omdat hij meende dat het om een zakelijk gesprek ging en dus niet de privacy van de aanwezigen schond!

Of een dergelijke opname als bewijs kan dienen tijdens een rechtszaak, zal afhangen van hoe de tegenpartij hier tegenover staat! In de meeste gevallen zal de tegenpartij zich kanten tegen zo’n opname door bijvoorbeeld te stellen dat die op een ander tijdstip gemaakt werd, dat het niet de stem is van de betrokken persoon of dat er gesjoemeld is met de opname!

Het zal dus ook hier afhangen van het oordeel en de interpretatie van de rechter. <<
door Solange Tastenoye, zelfstandig juriste

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Pionier en gangmaker in expatland - artikel

15 jaar geleden was het expatgebeuren bij Bekaert Group vooral een zaak van HQ: Belgen werden uitgestuurd naar het buitenland. Vandaag is de mix aan nationaliteiten en bestemmingen totaal.

DHL Express bezorgt pakjes met de fiets

Na Antwerpen, is nu Gent aan de beurt om van pakjes te worden voorzien door de cubicycle. Dit is een elektrische cargofiets met speciale container, die tot 125 kilo goederen kan vervoeren.

INEOS gaat 3 miljard euro investeren in Antwerpse haven

INEOS heeft voor de haven van Antwerpen gekozen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 nieuwe jobs. De investering zal gebeuren op de site in Lillo.

VIL wil logistieke hub in zorgsector uitbouwen

VIL lanceert het project ‘Zorghubs’ om de mogelijkheden te onderzoeken van een zorghub, waar logistieke activiteiten op een centrale locatie geconsolideerd en geoptimaliseerd worden.

Nieuw chemisch productieproces vermindert uitstoot kooldioxide

Scheikundige van de Nederlandse Universiteit Utrecht zet kobalt in als katalysator voor productie van chemicaliën uit aardgas, hetgeen tot bijna nul kooldioxide-uitstoot leidt.

5 goede redenen om Indumation 2019 te bezoeken - uitnodiging

Op 6, 7 en 8 februari komt Indumation.be 2019 er opnieuw aan in Kortrijk Xpo. Dit is dit de snelst groeiende vakbeurs voor de automatisering, digitalisering en optimalisering van de Benelux.

‘Lichtpistool’ meet stijfheid van bloedvaten

Imec,de Universiteit Gent, Medtronic en hun partners hebben een klinische haalbaarheidsstudie afgerond voor een prototype van een medisch toestel dat de stijfheid van bloedvaten kan meten.

Inschrijving tweede editie van acceleratieprogramma BEyond geopend

Initiatiefnemer Pulse Foundation zorgt ervoor dat in acceleratieprogramma BEyond ambitieuze tech scale-ups uit België ondersteuning krijgen van Belgische en internationale topondernemers.

Partners