Kan aannemer zich indekken tegen vertragingen? - column

Columns & Blogs 19/04/2017 11:49:48

Er moeten wat herstellingswerken uitgevoerd worden aan de gebouwen van uw bedrijf. Er wordt hiertoe beroep gedaan op een aannemer. Deze houdt zich niet aan de uitvoeringstermijn.

Lees hieronder verder   
Verwant

Deloitte publiceert Tech Trends-rapport 2019 - column

Bedrijfsgeheimen voortaan beter beschermd - column

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

Belgische drone-industrie krijgt vleugels - column

”Digitalisering vereist rekenkracht, connectiviteit en data analyse” - column

Energieleverancier aansprakelijk voor panne aan de machine? - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(21/3) GBM Works test vibro-drillen van monopiles

(20/3) Brussels Airport bekroond als leider EU-project Airport Operations Plan

(18/3) Siemens en Odisee leiden techniekers Volvo Cars op

(18/3) Stoomnet ECLUSE in Antwerpse haven officieel geopend

(14/3) 3D geprint poreus mes snijdt onder druk

(13/3) Fysici blijven hoopvol over nieuwe Japanse superversneller

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - U bent bang dat indien de aannemer zich niet aan de afgesproken termijn houdt, de productie in uw bedrijf achterop zal geraken. Kan men zich in dergelijke gevallen indekken tegen eventuele vertragingen van de aannemer?

Om problemen te vermijden in verband met de afgesproken termijn van oplevering, spreken aannemer en bouwheer in de praktijk meestal een«uitvoeringstermijn» af. Dit is een vaste datum tegen dewelke de werken moeten voltooid zijn.

Voor gewone, kleine werken doen er zich in de praktijk vaak problemen voor. Meestal worden er slechts mondelinge afspraken gemaakt en stelt er zich dan later een bewijsprobleem. Best is een bepaalde termijn af te spreken: dit is steeds in het belang van beide partijen.

Artikel 1226 Burgerlijk Wetboek
Naast het bepalen van een dergelijke uitvoeringstermijn,kan men ook een beding opnemen in de overeenkomst voor het geval er zich toch nog een vertraging (of enige andere wanprestatie)voordoet, nl het zogenaamde «schadebeding»of «strafbeding».

Artikel 1226 BW stelt dat het«strafbeding» een beding is waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst.

Hieruit blijkt dat een dergelijk «strafbeding» eigenlijk een vergoedend karakter heeft dat beide betrokken partijen ten goede kan komen. Namelijk het feit dat ze vooraf een bepaalde forfaitaire schadevergoeding kunnen afspreken voor het geval de schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt (dus bij wanprestatie).

Anderzijds zal de schuldeiser/bouwheer niet meer moeten aantonen dat hij werkelijk schade heeft geleden,noch hoeveel deze schade bedraagt. Dit laatste zorgt voor meer rechtszekerheid en voor een drukking van de gerechtskosten. Bij aanneming kan een strafbeding opgenomen worden in de aannemingsovereenkomst;bijvoorbeeld in geval van vertraging.

Om er zeker van te zijn dat de werken effectief zullen worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever een strafbeding laten opnemen in het contract en opleggen dat een forfaitaire schadevergoeding door de aannemer zal betaald worden indien deze laatste de werken niet, niet-tijdig of gebrekkig uitvoert.

Zelfs al werd een dergelijk strafbeding in de overeenkomst opgenomen, toch blijft voorde bouwheer de mogelijkheid bestaan dat hij de uitvoering van de hoofdverbintenis eist in plaats van de overeengekomen schadevergoeding. Indiende aannemer een schadevergoeding betaalt op basis van het strafbeding, dan ontlast deze betaling hem nog niet van de uitvoering van de afgesproken werken!

Opdat men te maken kan hebben met een geldig en geoorloofd «strafbeding», moet de overeengekomen schadevergoeding een vergoedend karakter hebben. Het beding kan alleen betrekking hebben op de vergoeding van de schade die door de bouwheer geleden wordt.

Daarenboven moet de vergoeding een forfaitair karakter hebben: de betrokken partijen moeten nagaan wat de schade zou kunnen zijn ten tijde van het niet-uitvoeren van de verbintenis. Bovendien kan het strafbeding alleen uitvoering hebben bij wanprestatie.

Kan de aannemer zich bevrijden van deze bedingen?
De aannemer kan het bewijs leveren van het feit dat de vertraging niet aan zichzelf te wijten is,maar aan een «vreemde oorzaak». Bijvoorbeeld :de weersomstandigheden welke in ons land zeer vaak roet in het eten kunnen gooien!

Anderzijds kan de aannemer zich niet zomaar schuilen achter bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden indien hij achterstand oploopt. Hij zal moeten aantonen dat hij de werken niet heeft kunnen uitvoeren omwille van het slechte weer,of andere onvoorziene omstandigheden. Merken we op dat het alleen buitenwerkzaamheden zijndie in aanmerking kunnen komen voor de weerverletdagen (bv: dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelbepleistering, metselwerken enz…)

Naast deze weer verletdagen, kan de aannemer nog andere oorzaken aanhalen waardoor hij niet in staat is het werk tijdig op te leveren. Zo bijvoorbeeld kunnen overmacht, toeval of overheidsmaatregelen er voor zorgen dat de werkenniet op tijd klaar zijn.

In de praktijk zal het derechter zijn die zich over «overmacht» of «toeval»zal moeten uitspreken. <<
Door Solange Tastenoye,Zelfstandig Juriste

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Interreg-project New-C-Land zet in op productie biomassa

Het doel is om ongebruikte of marginale gronden tussen Wallonië, West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk in kaart te brengen en te beplanten met non-food-gewassen voor de productie van biomassa.

Bacteriën zorgen voor minder broeikasgassen

Anammoxbacteriën verslinden stikstofmonoxide wat voorkomt dat andere bacteriën deze stof omzetten naar broeikasgas distikstofmonoxide, aldus onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit.

Priority Software verwerft Optimize Group - bedrijfsnieuws

Door de acquisitie van ‘Optimize Group’ kan Priority Software haar aanwezigheid in West- Europa versterken en zo het snelgroeiende klantenbestand in deze regio nog beter van dienst zijn.

VUB-leerstoel gefinancierd door 4 ingenieursbedrijven (+fotoreportage)

Vrijdag tekenden de VUB, de ULB en de vier grote ingenieursbedrijven een akkoord voor de financiering van de nieuwe leerstoel Infrastructuur Assetmanagement en Levenscyclus Planning.

Automation 2019, samen met Empack en Logistics & Distribution

Na het succes van 2017 vinden Empack, Automation en Logistics & Distribution in 2019 opnieuw gelijktijdig plaats op 3 en 4 april 2019 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch (Nederland).

Chemie- en farma goed voor recordbedrag aan buitenlandse investeringen

Buitenlandse ondernemingen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences hebben vorig jaar een recordbedrag van meer dan 2 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd.

11 nieuwe projecten uit Europees BENEFIC-programma goedgekeurd

In het kader van het Europese BENEFIC-programma werden 11 nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om 53 laad- en tankpunten voor elektrische wagens, taxi’s, bussen en binnenvaartschepen.

ifm is uw partner voor de automatisering van morgen - advertorial

Sinds de oprichting in 1969 heeft ifm zijn stempel gedrukt op de industriële automatisering met nieuwe ontwikkelingen in sensoren, besturingssystemen en andere industriële systemen.

Passen digitalisering en brownfield-faciliteiten bij elkaar

De huidige automatiseringssystemen verminderen ongeplande downtime door bewaking van de systeemstatus en via conditiebewaking of voorspellend onderhoud. Maar wat met brownfield-installaties met legacy-apparatuur? Kunnen deze geïntegreerd worden en aan de eisen van de moderne productie voldoen? >>

Partners