Bedrog bij het afsluiten van een contract: Opgepast! - column

Columns & Blogs 27/08/2015 10:53:20

In de praktijk komt het steeds vaker voor: men verkoopt een goed, maar men verzwijgt belangrijke informatie zodat de kandidaatkoper zeker niet zou afhaken!

Lees hieronder verder   
Verwant

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

Belgische drone-industrie krijgt vleugels - column

”Digitalisering vereist rekenkracht, connectiviteit en data analyse” - column

Energieleverancier aansprakelijk voor panne aan de machine? - column

Economische conjunctuur: ”Bijtanken of stilvallen” - opinie

essenscia opgetogen over investering Borealis

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(14/2) AB InBev investeert 42 miljoen euro in uitbreiding brouwerij Hoegaarden

(13/2) Plan voor bouw 30 nieuwe mijnenjagers en 1.550 drones

(12/2) Agristo bouwt nieuw automatisch hoogbouwmagazijn

(11/2) Brits verpakkingsbedrijf investeert 15 miljoen euro in België

(6/2) 10 nieuwe Fabrieken van de Toekomst in Vlaanderen

(6/2) P&V Elektrotechniek neemt Bekaert Electric over

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Men probeert dus door het verzwijgen van deze informatie toch zijn goed te verkopen, zonder er bij stil te staan dat de verkoper zich op dat ogenblik schuldig maakt aan 'bedrog'. Wat kan er in dergelijke situaties gebeuren?

Het gebeurt zeer vaak dat bij een verkoop, de toestemming tot aankoop verkregen wordt door verkeerde of zelfs misleidende informatie te geven. Nochtans is een verkoper verplicht om alle juiste en volledige informatie mee te delen aan de koper.

Wordt er achteraf een gebrek vastgesteld in deze informatieplicht van de verkoper, dan kan deze laatste hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Zelfs indien zijn informatie correct was, maar toch een foutieve schijn doet ontstaan ten opzichte van de koper, dan nog kan hij aansprakelijk geacht worden.

Indien de koper vaststelt dat de door hem aangekochte goed niet voldoet aan de aspecten die door de verkoper werden aangehaald, dan kan de koper wel een paar verweermiddelen inroepen tegen deze verkoper.

De koper zal wel moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de onjuiste informatie van de verkoper en de schade die hij geleden heeft.

Het komt er op neer dat de koper het goed niet zou gekocht hebben, of onder geheel andere voorwaarden, indien hij op de hoogte zou geweest zijn van de mankementen. In de praktijk betekent dit dat de koper bijvoorbeeld 'bedrog' kan inroepen tegen de verkoper.

Wat is “Bedrog”?
Bij bedrog wordt de koper opzettelijk op een dwaalspoor gebracht. De dwaling wordt hier met opzet veroorzaakt. Om van bedrog te kunnen spreken is het niet noodzakelijk dat er daden gepleegd worden, woorden kunnen volstaan.

Ook hier zal het de rechter zijn die zich zal moeten uitspreken over het feit of er al dan niet bedrog aanwezig was ten tijde van het afsluiten van de koopovereenkomst. We halen hieronder een recent geval aan waarover de rechter zich diende uit te spreken.

De feiten en omstandigheden
Verkoper Omer verkoopt een magazijn dat vlak aan het bedrijf van de firma Janssens paalt en dit voor een prijs van 120.000 euro. Een paar jaar laten wordt de firma Janssens (de koper) betrokken in een procedure met zijn buurman; die is eigenaar van een handelspand dat aan de andere kant van het bedrijf van de firma Janssens paalt!

Blijkbaar was er al enige tijd een hangende procedure tussen deze buurman en verkoper Omer. Omer had hierover nooit iets gezegd tegen koper de firma Janssens, ondanks het feit dat deze procedure was ingeleid door deze buur, het jaar vóór de verkoop van het magazijn!

Het onderwerp van deze procedure was het feit dat er een afvoerbuis stuk was van het pand dat de firma Janssens hier kocht, waardoor er waterschade was ontstaan bij de buurman.

Vermits de firma Janssens de nieuwe eigenaar was geworden, is het zij die door de rechter veroordeeld wordt om de gebrekkige afvoerbuis te herstellen zodat de buurman geen waterschade meer zou oplopen. De firma Janssens laat alle nodige werken uitvoeren.

Uiteindelijk komt firma Janssens met haar buren overeen om een totaal bedrag van 60.000 euro te betalen en dit ter afrekening van alle schade en kosten.

Feit is nu dat de firma Janssens zich tot verkoper Omer wendt, omdat zij vindt dat Omer bedrog heeft gepleegd. Dit omdat hij nooit iets verteld heeft over een geschil met de buurman.

Voordat de verkoop van het magazijn doorging, was er al een procedure hangende bij de vrederechter. De firma Janssens vindt nu dat Omer gehandeld heeft met bedrieglijk inzicht.

De firma Janssens wenst dat de rechter besluit dat er bedrog werd gepleegd bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst en wenst dat de 60.000 euro die hij betaalde aan zijn buurman, door verkoper Omer wordt terugbetaald!

Beslissing van de rechter
De rechter beslist dat verkoper Omer de procedure omtrent de burenhinder met de buurman, opzettelijk, bewust en met bedrieglijk inzicht heeft verzwegen ten tijde van de onderhandelingen in verband met de verkoop van het magazijn.

De rechter meent dat - door het verzwijgen van deze informatie - verkoper Omer een kunstgreep heeft toegepast om de firma Janssens toch maar te doen kopen! Het gaat hier volgens de rechter duidelijk om een bedrieglijk verzwijgen van informatie: 'verkoper Omer was te kwader trouw!'.

De rechter neemt ook het argument van de firma Janssens aan, namelijk dat zij niet zou hebben gekocht aan dezelfde prijs indien zij op de hoogte zou geweest zijn van deze hangende procedure met de buurman. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Pay-per-use: aanlokkelijk systeem mits duidelijke afspraken - artikel

Dat digitalisering nieuwe mogelijkheden schept mag duidelijk zijn. Het is zaak het kaf van het koren te onderscheiden. We worden gebombardeerd met blitse termen en concepten.

ATLAS-proefschriftprijs voor Nikhef-postdoc Stefano Manzoni

Postdoc-onderzoeker Stefano Manzoni van het Nederlandse instituut Nikhef ontvangt een ATLAS Thesis Award 2018 voor zijn proefschrift over de massa van het higgsdeeltje.

Carrefour vervangt niet-gerecycleerde verpakkingen

Polystyrenen bakjes en zwarte plastic schaaltjes worden in België niet gesorteerd en gerecycled, vandaar dat Carrefour deze vervangt door ander materiaal, zoals karton en plastic folie.

ENGIE heeft 1.000 openstaande vacatures - uitnodiging

ENGIE wil dit jaar 1.000 nieuwe medewerkers aanwerven. Daarom organiseert het bedrijf op zaterdag 23 februari een speciale Jobday in Wetteren, Antwerpen, Genk en Namen.

AB InBev investeert 42 miljoen euro in uitbreiding brouwerij Hoegaarden

AB InBev toont haar plannen om over de komende 2 jaar 42 miljoen euro investeren in de uitbreiding van haar bottelarij in Hoegaarden, waar er nood was aan capaciteitsuitbreiding.

Prinses Elisabethbasis in Antarctica CO2-neutraal

Group VHC breidde de energievoorziening van de basis uit met zonne- en windenergie, vernieuwde het batterijsysteem en plaatste op buitenlocaties batterijsystemen voor onderzoeksapparatuur.

Wieland Electric breidt productreeks HMI-ECO uit - techniek

Met deze nieuwe productreeks HMI-ECO heeft Wieland Electric drie belangrijke artikelen aan zijn gamma toegevoegd. De versies worden gemaakt in de afmetingen 4,3” - 7” - 10”.

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

Malte Schlüter, Mitsubishi Electric, bespreekt in deze column vier belangrijke trends die momenteel van invloed zijn op de verpakkingsindustrie en die de toekomst vorm zullen geven.

Nieuwe Benelux vestiging voor BLM Group

Met de oprichting van BLM Group Benelux heeft BLM Group (wereldwijde partner voor de buisbewerkings-industrie) een eigen verkoop- en servicevestiging voor de Benelux in gebruik genomen. Dit zijn de adresgegevens van deze nieuwe vestiging: Doornhoek 3776, NL-5465 TA Veghel, tel: +31 (0) 413 745 040, email: mail@blmgroup.nl >>

Partners