De software politie op bezoek: wat nu? - column

Columns & Blogs 21/04/2015 8:40:10

Uit de praktijk blijkt dat heel wat mensen - ook in bedrijven - werken met illegale software. Daar kunnen de grote softwareontwikkelaars uiteraard niet lachen.

Lees hieronder verder   
Verwant

Van handelaar tot ondernemer - column

Agoria gaat Europees met fabrieken van de toekomst - column

Hoge elektriciteitsprijzen benadelen Belgische industrie - column

Deloitte publiceert Tech Trends-rapport 2019 - column

Bedrijfsgeheimen voortaan beter beschermd - column

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

HRC & Robot Safety

Kortrijk

woensdag 24 april 2019

PLC-integratie met Siemens TIA portal

Webinar

woensdag 24 april 2019

Hygiënische stoom voedingsmiddelenindustrie

door Spirax Sarco - Gent

donderdag 25 april 2019

Elimineer overbodige onderhoudskosten

Zwijnaarde (Gent)

donderdag 25 april 2019

Quick response manufacturing

Zwijnaarde (Gent)

donderdag 25 april 2019

Avondlezing Françoise Chombar (CEO Melexis)

VIA Don Bosco - Brussel

donderdag 25 april 2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(18/4) AcademicLabs connecteert Europese en Japanse wetenschappers

(17/4) Energiesector kwetsbaar voor cyberspionage en -sabotage

(15/4) Nieuw proces maakt productie kankermedicijnen efficiënter en duurzamer

(15/4) DEME-dochters halen Duits contract van 197 miljoen euro binnen

(11/4) ALEGrO-hoog­spannings­verbinding via microtunnel onder Albertkanaal en Maas

(10/4) EU-initiatief ontwikkelt blockchain oplossingen en wereldwijde standaarden

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Deze ontwikkelaars trachten dit met alle middelen dan ook tegen te gaan.

Welke mogelijkheden hebben zij hiertoe? En hebt u als aannemer enig verweer tegen een dergelijke controle?

Softwarepiraterij is het verspreiden van software (die auteursrechtelijk beschermd is) en dit zonder de nodige toestemming. Het gaat hier dus om software die onder toepassing valt van het 'Intellectueel eigendomsrecht' (het auteursrecht).

'Intellectuele eigendom' is eigenlijk 'kennis', waarvan bepaalde rechten aan anderen kunnen toegekend worden. Het zijn vermogensrechten om deze kennis te beschermen tegen ongewenste nabootsingen.

Eén van de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom is het 'auteursrecht'. Het auteursrecht biedt een bescherming aan 'werken van kunst of letterkunde'.

Spijtig genoeg geeft onze Auteurswet geen voorbeelden van werken of voorwerpen die bescherming genieten van dit auteursrecht. In de praktijk is het de rechter die zich moet uitspreken of een werk of voorwerp beschermd wordt.

Kunnen computerprogramma’s bescherming genieten van het Auteursrecht?
Volgens onze wetsregels kunnen computerprogramma’s beschermd worden door onze Auteurswet, net zoals dat het geval is voor letterkundige werken.

Dit houdt in dat ook voor computerprogramma’s het voorwerp of de creatie een vorm moet hebben aangenomen; het moet dus 'gematerialiseerd' zijn en dit op een zodanige wijze dat het aan anderen kan medegedeeld worden.

Het auteursrecht beschermt de vorm of de uitdrukking van een idee, maar dus nooit het idee zelf. Dit houdt in dat een 'idee' nog steeds door iemand anders kan gebruikt worden.

Bovendien moet het computerprogramma ook 'origineel' zijn. Het auteursrecht beschermt alleen een origineel en oorspronkelijk werk. Er moet aangetoond worden dat het computerprogramma een intellectuele creatie is die eigen is aan de maker.

Wanneer is men schuldig aan softwarepiraterij?
In de computerwereld kan men bijvoorbeeld software downloaden of kopiëren om het daarna te installeren op een persoonlijke computer of op een bedrijfscomputer.

Koopt men in een computerwinkel een licentie aan om software te gebruiken, dan houdt deze licentie in dat men deze software mag 'gebruiken'. Men koopt dus niet de software zelf aan.

Bovendien zal deze licentie ook bepalen hoe dikwijls de software kan geïnstalleerd worden (op hoeveel computers dus). Installeert u de software op meer computers dan toegestaan, dan maakt u zich schuldig aan 'softwarepiraterij'.

Mag de softwarepolitie zomaar bij u binnenvallen?
De zogenaamde 'BSA' (de Business Software Alliance: dit is de overkoepelende organisatie van grote softwareontwikkelaars), kunnen, indien zij een vermoeden hebben dat er met illegale software gewerkt wordt, bij u binnenvallen.

Zij kunnen dan overgaan tot het opleggen van een boete, maar zij kunnen ook uw computer verzegelen!

MAAR… de BSA heeft niet het recht om zomaar bij u binnen te vallen! Zij moeten hiervoor de toestemming van de rechter hebben.

Uw computer in beslag nemen?
De softwarepolitie mag dan wel bij u binnenvallen, maar zij kan niet zomaar uw computer(s) in beslag nemen, tenzij zij natuurlijk over harde bewijzen beschikt dat u zich schuldig maakt aan softwarepiraterij.

MAAR… ons Hof van Cassatie oordeelde onlangs dat de softwarepolitie uw bedrijf niet mag lam leggen door computers in beslag te nemen indien het mogelijk is om op een andere manier te werk te gaan en hun onderzoek uit te voeren!

Ons advies
Wees steeds voorzichtig en alert bij het installeren van software. Koopt u een licentie aan, kijk dan goed na hoe vaak u deze licentie kan gebruiken en hou alle licenties en documentatie netjes bij zodat u (indien nodig) alles kan voorleggen aan de softwarepolitie. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Vrouwelijke ingenieurs bezig aan een inhaaloperatie - artikel

Vrouw en ingenieur in één adem noemen, het is nog steeds niet evident. Slechts 20% ingenieurs, die in 2014 afstudeerden, is een vrouw. Slechts de helft oefent het beroep ook effectief uit.

Maak kennis met 8 gerenommeerde bedrijven actief in de stoomwereld

Tijdens de Stoomtechniekdag (8 mei) kan men kennis maken met 8 gerenommeerde bedrijven actief in de stoomwereld: Armstrong, BBC, Deconinck-Wanson, E-on, Merford, Spie, Spirax Sarco en Veolia.

AcademicLabs connecteert Europese en Japanse wetenschappers

De EU-Japan Technology Transfer Helpdesk van het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation lanceert samenwerking met Gentse start-up AcademicLabs voor realisatie R&D-intensieve organisaties

Botsende zwarte gaten spotten met Heisenbergs onzekerheid

Het beroemde onzekerheidsprincipe dat Werner Heisenberg, een quantumtheorie-pionier, ooit formuleerde wordt gebruikt om metingen van zwaarte­krachts­golf­detectoren nog nauwkeuriger te maken.

Energie-efficiëntere warmtenetten door slimme controller

Het H2020 STORM project werd onlangs afgesloten. Binnen dit project werd een innovatieve warmtenetwerk controller ontwikkeld, gebaseerd op zelflerende algoritmes en succesvol getest.

UZ Gent test exoskelet in operatiezaal

Het UZ Gent gebruikt als eerste Belgisch ziekenhuis een exoskelet in de zorg. Dit hulpmiddel werd door de werkgroep ergonomie ingevoerd bij de instrumentisten in het operatiecomplex.

Energiesector kwetsbaar voor cyberspionage en -sabotage

Uit een onderzoeksrapport van F-Secure blijkt dat energiebedrijven gebruik blijven maken van verouderde technologie. Dergelijke gebrekkige beveiligingsmechanismen spelen hackers in de kaart.

Lichtgevoelige schakelaar controleert bacteriën

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een door licht gecontroleerde schakelaar ingebouwd in een molecuul waarmee bacteriën informatie uitwisselen, voor de behandeling van ernstige infecties.

Partners