De software politie op bezoek: wat nu? - column

Columns & Blogs 21/04/2015 8:40:10

Uit de praktijk blijkt dat heel wat mensen - ook in bedrijven - werken met illegale software. Daar kunnen de grote softwareontwikkelaars uiteraard niet lachen.

Lees hieronder verder   
Verwant

”Digitalisering vereist rekenkracht, connectiviteit en data analyse” - column

Energieleverancier aansprakelijk voor panne aan de machine? - column

Economische conjunctuur: ”Bijtanken of stilvallen” - opinie

essenscia opgetogen over investering Borealis

“De schoonheid, de kracht en de wijsheid van wetenschap” - column

De energietransitie vergt net iets meer - opinie

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(17/1) Aldi bouwt duurzaamste Belgisch distributiecentrum

(16/1) INEOS gaat 3 miljard euro investeren in Antwerpse haven

(15/1) België blijft Europees leider op gebied van celtherapie

(14/1) Warmtenet krijgt slimme warmtecontrollers

(10/1) Magnetische steigerankers ontwikkeld voor slim en veilig onderhoud

(9/1) Nederlands-Vlaams initiatief voor hergebruik van aluminiumslib

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Deze ontwikkelaars trachten dit met alle middelen dan ook tegen te gaan.

Welke mogelijkheden hebben zij hiertoe? En hebt u als aannemer enig verweer tegen een dergelijke controle?

Softwarepiraterij is het verspreiden van software (die auteursrechtelijk beschermd is) en dit zonder de nodige toestemming. Het gaat hier dus om software die onder toepassing valt van het 'Intellectueel eigendomsrecht' (het auteursrecht).

'Intellectuele eigendom' is eigenlijk 'kennis', waarvan bepaalde rechten aan anderen kunnen toegekend worden. Het zijn vermogensrechten om deze kennis te beschermen tegen ongewenste nabootsingen.

Eén van de belangrijkste vormen van intellectuele eigendom is het 'auteursrecht'. Het auteursrecht biedt een bescherming aan 'werken van kunst of letterkunde'.

Spijtig genoeg geeft onze Auteurswet geen voorbeelden van werken of voorwerpen die bescherming genieten van dit auteursrecht. In de praktijk is het de rechter die zich moet uitspreken of een werk of voorwerp beschermd wordt.

Kunnen computerprogramma’s bescherming genieten van het Auteursrecht?
Volgens onze wetsregels kunnen computerprogramma’s beschermd worden door onze Auteurswet, net zoals dat het geval is voor letterkundige werken.

Dit houdt in dat ook voor computerprogramma’s het voorwerp of de creatie een vorm moet hebben aangenomen; het moet dus 'gematerialiseerd' zijn en dit op een zodanige wijze dat het aan anderen kan medegedeeld worden.

Het auteursrecht beschermt de vorm of de uitdrukking van een idee, maar dus nooit het idee zelf. Dit houdt in dat een 'idee' nog steeds door iemand anders kan gebruikt worden.

Bovendien moet het computerprogramma ook 'origineel' zijn. Het auteursrecht beschermt alleen een origineel en oorspronkelijk werk. Er moet aangetoond worden dat het computerprogramma een intellectuele creatie is die eigen is aan de maker.

Wanneer is men schuldig aan softwarepiraterij?
In de computerwereld kan men bijvoorbeeld software downloaden of kopiëren om het daarna te installeren op een persoonlijke computer of op een bedrijfscomputer.

Koopt men in een computerwinkel een licentie aan om software te gebruiken, dan houdt deze licentie in dat men deze software mag 'gebruiken'. Men koopt dus niet de software zelf aan.

Bovendien zal deze licentie ook bepalen hoe dikwijls de software kan geïnstalleerd worden (op hoeveel computers dus). Installeert u de software op meer computers dan toegestaan, dan maakt u zich schuldig aan 'softwarepiraterij'.

Mag de softwarepolitie zomaar bij u binnenvallen?
De zogenaamde 'BSA' (de Business Software Alliance: dit is de overkoepelende organisatie van grote softwareontwikkelaars), kunnen, indien zij een vermoeden hebben dat er met illegale software gewerkt wordt, bij u binnenvallen.

Zij kunnen dan overgaan tot het opleggen van een boete, maar zij kunnen ook uw computer verzegelen!

MAAR… de BSA heeft niet het recht om zomaar bij u binnen te vallen! Zij moeten hiervoor de toestemming van de rechter hebben.

Uw computer in beslag nemen?
De softwarepolitie mag dan wel bij u binnenvallen, maar zij kan niet zomaar uw computer(s) in beslag nemen, tenzij zij natuurlijk over harde bewijzen beschikt dat u zich schuldig maakt aan softwarepiraterij.

MAAR… ons Hof van Cassatie oordeelde onlangs dat de softwarepolitie uw bedrijf niet mag lam leggen door computers in beslag te nemen indien het mogelijk is om op een andere manier te werk te gaan en hun onderzoek uit te voeren!

Ons advies
Wees steeds voorzichtig en alert bij het installeren van software. Koopt u een licentie aan, kijk dan goed na hoe vaak u deze licentie kan gebruiken en hou alle licenties en documentatie netjes bij zodat u (indien nodig) alles kan voorleggen aan de softwarepolitie. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Pionier en gangmaker in expatland - artikel

15 jaar geleden was het expatgebeuren bij Bekaert Group vooral een zaak van HQ: Belgen werden uitgestuurd naar het buitenland. Vandaag is de mix aan nationaliteiten en bestemmingen totaal.

DHL Express bezorgt pakjes met de fiets

Na Antwerpen, is nu Gent aan de beurt om van pakjes te worden voorzien door de cubicycle. Dit is een elektrische cargofiets met speciale container, die tot 125 kilo goederen kan vervoeren.

INEOS gaat 3 miljard euro investeren in Antwerpse haven

INEOS heeft voor de haven van Antwerpen gekozen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 nieuwe jobs. De investering zal gebeuren op de site in Lillo.

VIL wil logistieke hub in zorgsector uitbouwen

VIL lanceert het project ‘Zorghubs’ om de mogelijkheden te onderzoeken van een zorghub, waar logistieke activiteiten op een centrale locatie geconsolideerd en geoptimaliseerd worden.

Nieuw chemisch productieproces vermindert uitstoot kooldioxide

Scheikundige van de Nederlandse Universiteit Utrecht zet kobalt in als katalysator voor productie van chemicaliën uit aardgas, hetgeen tot bijna nul kooldioxide-uitstoot leidt.

5 goede redenen om Indumation 2019 te bezoeken - uitnodiging

Op 6, 7 en 8 februari komt Indumation.be 2019 er opnieuw aan in Kortrijk Xpo. Dit is dit de snelst groeiende vakbeurs voor de automatisering, digitalisering en optimalisering van de Benelux.

‘Lichtpistool’ meet stijfheid van bloedvaten

Imec,de Universiteit Gent, Medtronic en hun partners hebben een klinische haalbaarheidsstudie afgerond voor een prototype van een medisch toestel dat de stijfheid van bloedvaten kan meten.

Inschrijving tweede editie van acceleratieprogramma BEyond geopend

Initiatiefnemer Pulse Foundation zorgt ervoor dat in acceleratieprogramma BEyond ambitieuze tech scale-ups uit België ondersteuning krijgen van Belgische en internationale topondernemers.

Partners