CE-markering & herziene productrichtlijnen - column

Columns & Blogs 6/10/2014 15:40:59

De recent gepubliceerde herzieningen van de CE-markeringsrichtlijnen bevorderen verdere harmonisatie, maar voeren ook nieuwe verplichtingen in voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Lees hieronder verder   
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club onderhoudsmanagers

Mercure Hotel - Roeselare

van 19/03/2018 tot 26/11/2018

Expert in onderhouds­management - modulair programma

Bluepoint Antwerpen

van 19/04/2018 tot 22/11/2018

Inleiding in de machinebouw

Zwijnaarde (Gent)

van 10/09/2018 tot 3/12/2018

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Sales Academy: verbeter uw bedrijfsresultaten

Bluepoint Brussel

van 20/09/2018 tot 22/11/2018

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(15/11) Infrabel test drone in strijd tegen kabeldiefstallen

(14/11) Angelique Van Ombergen wint Vlaamse PhD Cup 2018

(12/11) Winnaars European Social Innovation Competition 2018 bekend

(12/11) Polestar evalueert sterkte koolstofvezel

(7/11) Europees project voor ombouw van kolencentrale naar biomassa

(7/11) Snelle energieopslag in machine-aandrijvingen leidt tot lagere kosten

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - "Als technologiefederatie verwelkomen wij deze herzieningen", aldus Marc Cumps van Agoria. "Europa wil zo oneerlijke concurrentie uitschakelen."

Meer dan 75% van de regels waaraan technische producten moeten voldoen, wordt door de Europese instellingen vastgelegd. Voor de Europese CE-markeringsrichtlijnen die betrekking hebben op het vrij verkeer van goederen, is 2014 het jaar waarin de implementatie van het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework) op kruissnelheid kwam. Het in 2008 gepubliceerde NLF had tot doel om de wetgeving te harmoniseren, de accreditatieregels te verduidelijken en het markttoezicht te versterken.

In de eerste helft van 2014 werden diverse herziene productrichtlijnen gepubliceerd. Het toepassingsgebied van de richtlijnen, de essentiële eisen en de conformiteitsbeoordelingsprocedures werden inhoudelijk niet noemenswaardig gewijzigd, ook al is de formulering aangepast.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de verplichtingen van de marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs), die werden afgestemd op het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten, en op de versterking van de markttoezichtsregels om consumenten en professionele gebruikers beter te beschermen.

Alle marktdeelnemers moeten passende maatregelen nemen om te waarborgen dat ze uitsluitend apparaten op de markt aanbieden die aan de richtlijnen voldoen. De verplichtingen voor iedere marktdeelnemer houden rekening met zijn rol in de toeleverings- en distributieketen.

De fabrikant, die op de hoogte is van de details van het ontwerp- en productieproces, is het best in staat om de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Wanneer een marktdeelnemer apparaten onder zijn eigen naam of handelsmerk in de handel brengt of apparaten zodanig wijzigt dat de conformiteit met deze richtlijn in het gedrang kan komen, moet hij als fabrikant worden beschouwd en de verplichtingen van de fabrikant op zich nemen.

Er moet worden gewaarborgd dat apparaten die vanuit derde landen in de Unie in de handel komen, aan deze richtlijn voldoen, en met name dat de fabrikanten de conformiteitsbeoordelingsprocedures met betrekking tot deze apparaten juist hebben uitgevoerd.

Bijgevolg moeten importeurs erop toezien dat apparaten die ze in de handel brengen aan deze richtlijn voldoen en dat ze geen apparaten in de handel brengen die niet aan deze eisen voldoen of een risico inhouden. Importeurs zien erop toe dat er conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd en dat markering van apparaten en documenten die de fabrikanten opstellen, beschikbaar zijn voor de bevoegde nationale autoriteiten.

De distributeur biedt apparaten pas op de markt aan nadat ze door de fabrikant of de importeur in de handel zijn gebracht, en hij moet de nodige zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat de wijze waarop hij met de apparaten omgaat geen negatieve invloed heeft op de conformiteit van de apparaten.

Alle marktdeelnemers delen op verzoek aan de markttoezichtsautoriteiten mee welke marktdeelnemers hen een apparaat hebben geleverd en aan welke marktdeelnemers zij zelf een apparaat hebben geleverd. Dit tot tien jaar nadat de levering heeft plaatsgevonden (naspoorbaarheid).

De technologiefederatie Agoria verwelkomt deze herzieningen omdat door een versterkt toezicht op de notified bodies de kwaliteitsverschillen in de technische beoordelingen zouden moeten verdwijnen. Zuid-Europese notified bodies moeten dezelfde kwaliteit hanteren als West- en Noord-Europese.

Europa wil zo oneerlijke concurrentie uitschakelen en misbruiken te wijten aan onvoldoende toezicht, uitschakelen. Er rust natuurlijk ook een taak op de marktspelers om inbreuken te melden aan de toezichthoudende overheid. Agoria pleitte ervoor dat bij de herzieningen geen nieuwe eisen werden opgelegd vooraleer de bestaande regels door iedereen gerespecteerd werden. << (Marc Cumps, Senior Expert bij Agoria)

 Lees méér over:  Agoria   column  
Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Solar@Sea start eerste praktijktest voor offshore solar system

In de haven van Den Helder is een drijvend dunne-film solarsysteem te water gelaten, waarop de invloed van algengroei, vervuiling, zoutafzetting en weersinvloeden zal worden geanalyseerd.

TCS en ENGIE Laborelec beschermen nutsbedrijven tegen cyberaanvallen

Tata Consultancy Services (TCS), een internationale aanbieder van IT-diensten, consultancy en IT-oplossingen voor bedrijven, gaat samenwerken met onderzoekscentrum ENGIE Laborelec.

Vlaams Actieplan Asbestafbouw pakt 2,3 miljoen ton asbest aan

De Vlaamse regering heeft 27,2 miljoen euro vrijgemaakt voor 2018 en 2019 ten behoeve van asbestverwijdering in scholen, woningen en andere gebouwen, en asbestinzameling op recyclageparken.

CEBIT 2019: d!talk bespreekt de toekomst van digitale transformatie - uitnodiging

Topconferenties concentreren zich op de sleuteltechnologieën en gebruikersindustrieën. Een initiële groep sprekers heeft al bevestigd. De universiteit Hannover ontwikkelt het d!talk-design.

Onderzoek naar elektronen in 1,58 dimensies

Het is bekend dat elektronen zich heel anders gedragen in drie dimensies (kubus), twee dimensies (vlak) of één dimensie (draad), maar wat gebeurt er als elektronen in 1,58 dimensies leven?

Startup Hyperlane breekt internationaal door

De Hasseltse startup heeft een partnership gesloten met het Amerikaanse Pixel & Tonic (Craft CMS). Het bedrijf koos voor Hyperlane als een van hun drie geprefereerde hosting partners.

Uniflex UWT 2.2 buisoprolsysteem nu met regelbare snelheid - techniek

Uniflex, de fabrikant van felsmachines uit het Duitse Karben, heeft een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het al goed bekende gemotoriseerde buisoprolsysteem UWT 2.

1 op de 5 bedrijven vorig jaar slachtoffer van fraude

Uit een studie van het adviesbureau BDO België blijkt dat 20% van onze bedrijven vorig jaar te maken kreeg met fraudeurs. De schade bedroeg gemiddeld 150.000 euro per incident.

Kontron introduceert nieuwe ZINC CUBE SKD

De nieuwe ZINC CUBE SKD Embedded Server van Kontron is bij uitstek geschikt als compacte server voor industriële toepassingen dankzij zijn hoge prestaties, zijn grote geheugen en zijn robuuste ontwerp, dat een hoge weerstand biedt tegen schokken en trillingen. Hij is verkrijgbaar met krachtige Intel Xeon D-2100-processors. >>

Partners