CE-markering & herziene productrichtlijnen - column

Columns & Blogs 6/10/2014 15:40:59

De recent gepubliceerde herzieningen van de CE-markeringsrichtlijnen bevorderen verdere harmonisatie, maar voeren ook nieuwe verplichtingen in voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Lees hieronder verder   
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(17/1) Aldi bouwt duurzaamste Belgisch distributiecentrum

(16/1) INEOS gaat 3 miljard euro investeren in Antwerpse haven

(15/1) België blijft Europees leider op gebied van celtherapie

(14/1) Warmtenet krijgt slimme warmtecontrollers

(10/1) Magnetische steigerankers ontwikkeld voor slim en veilig onderhoud

(9/1) Nederlands-Vlaams initiatief voor hergebruik van aluminiumslib

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - "Als technologiefederatie verwelkomen wij deze herzieningen", aldus Marc Cumps van Agoria. "Europa wil zo oneerlijke concurrentie uitschakelen."

Meer dan 75% van de regels waaraan technische producten moeten voldoen, wordt door de Europese instellingen vastgelegd. Voor de Europese CE-markeringsrichtlijnen die betrekking hebben op het vrij verkeer van goederen, is 2014 het jaar waarin de implementatie van het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework) op kruissnelheid kwam. Het in 2008 gepubliceerde NLF had tot doel om de wetgeving te harmoniseren, de accreditatieregels te verduidelijken en het markttoezicht te versterken.

In de eerste helft van 2014 werden diverse herziene productrichtlijnen gepubliceerd. Het toepassingsgebied van de richtlijnen, de essentiële eisen en de conformiteitsbeoordelingsprocedures werden inhoudelijk niet noemenswaardig gewijzigd, ook al is de formulering aangepast.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de verplichtingen van de marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs), die werden afgestemd op het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten, en op de versterking van de markttoezichtsregels om consumenten en professionele gebruikers beter te beschermen.

Alle marktdeelnemers moeten passende maatregelen nemen om te waarborgen dat ze uitsluitend apparaten op de markt aanbieden die aan de richtlijnen voldoen. De verplichtingen voor iedere marktdeelnemer houden rekening met zijn rol in de toeleverings- en distributieketen.

De fabrikant, die op de hoogte is van de details van het ontwerp- en productieproces, is het best in staat om de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Wanneer een marktdeelnemer apparaten onder zijn eigen naam of handelsmerk in de handel brengt of apparaten zodanig wijzigt dat de conformiteit met deze richtlijn in het gedrang kan komen, moet hij als fabrikant worden beschouwd en de verplichtingen van de fabrikant op zich nemen.

Er moet worden gewaarborgd dat apparaten die vanuit derde landen in de Unie in de handel komen, aan deze richtlijn voldoen, en met name dat de fabrikanten de conformiteitsbeoordelingsprocedures met betrekking tot deze apparaten juist hebben uitgevoerd.

Bijgevolg moeten importeurs erop toezien dat apparaten die ze in de handel brengen aan deze richtlijn voldoen en dat ze geen apparaten in de handel brengen die niet aan deze eisen voldoen of een risico inhouden. Importeurs zien erop toe dat er conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd en dat markering van apparaten en documenten die de fabrikanten opstellen, beschikbaar zijn voor de bevoegde nationale autoriteiten.

De distributeur biedt apparaten pas op de markt aan nadat ze door de fabrikant of de importeur in de handel zijn gebracht, en hij moet de nodige zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat de wijze waarop hij met de apparaten omgaat geen negatieve invloed heeft op de conformiteit van de apparaten.

Alle marktdeelnemers delen op verzoek aan de markttoezichtsautoriteiten mee welke marktdeelnemers hen een apparaat hebben geleverd en aan welke marktdeelnemers zij zelf een apparaat hebben geleverd. Dit tot tien jaar nadat de levering heeft plaatsgevonden (naspoorbaarheid).

De technologiefederatie Agoria verwelkomt deze herzieningen omdat door een versterkt toezicht op de notified bodies de kwaliteitsverschillen in de technische beoordelingen zouden moeten verdwijnen. Zuid-Europese notified bodies moeten dezelfde kwaliteit hanteren als West- en Noord-Europese.

Europa wil zo oneerlijke concurrentie uitschakelen en misbruiken te wijten aan onvoldoende toezicht, uitschakelen. Er rust natuurlijk ook een taak op de marktspelers om inbreuken te melden aan de toezichthoudende overheid. Agoria pleitte ervoor dat bij de herzieningen geen nieuwe eisen werden opgelegd vooraleer de bestaande regels door iedereen gerespecteerd werden. << (Marc Cumps, Senior Expert bij Agoria)

 Lees méér over:  Agoria   column  
Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Pionier en gangmaker in expatland - artikel

15 jaar geleden was het expatgebeuren bij Bekaert Group vooral een zaak van HQ: Belgen werden uitgestuurd naar het buitenland. Vandaag is de mix aan nationaliteiten en bestemmingen totaal.

DHL Express bezorgt pakjes met de fiets

Na Antwerpen, is nu Gent aan de beurt om van pakjes te worden voorzien door de cubicycle. Dit is een elektrische cargofiets met speciale container, die tot 125 kilo goederen kan vervoeren.

INEOS gaat 3 miljard euro investeren in Antwerpse haven

INEOS heeft voor de haven van Antwerpen gekozen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 nieuwe jobs. De investering zal gebeuren op de site in Lillo.

VIL wil logistieke hub in zorgsector uitbouwen

VIL lanceert het project ‘Zorghubs’ om de mogelijkheden te onderzoeken van een zorghub, waar logistieke activiteiten op een centrale locatie geconsolideerd en geoptimaliseerd worden.

Nieuw chemisch productieproces vermindert uitstoot kooldioxide

Scheikundige van de Nederlandse Universiteit Utrecht zet kobalt in als katalysator voor productie van chemicaliën uit aardgas, hetgeen tot bijna nul kooldioxide-uitstoot leidt.

5 goede redenen om Indumation 2019 te bezoeken - uitnodiging

Op 6, 7 en 8 februari komt Indumation.be 2019 er opnieuw aan in Kortrijk Xpo. Dit is dit de snelst groeiende vakbeurs voor de automatisering, digitalisering en optimalisering van de Benelux.

‘Lichtpistool’ meet stijfheid van bloedvaten

Imec,de Universiteit Gent, Medtronic en hun partners hebben een klinische haalbaarheidsstudie afgerond voor een prototype van een medisch toestel dat de stijfheid van bloedvaten kan meten.

Inschrijving tweede editie van acceleratieprogramma BEyond geopend

Initiatiefnemer Pulse Foundation zorgt ervoor dat in acceleratieprogramma BEyond ambitieuze tech scale-ups uit België ondersteuning krijgen van Belgische en internationale topondernemers.

Partners