CE-markering & herziene productrichtlijnen - column

Columns & Blogs 6/10/2014 15:40:59

De recent gepubliceerde herzieningen van de CE-markeringsrichtlijnen bevorderen verdere harmonisatie, maar voeren ook nieuwe verplichtingen in voor fabrikanten, importeurs en distributeurs.

Lees hieronder verder   
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Kwaliteitscoördinator

SBM Kortrijk

van 9/10/2018 tot 28/05/2019

Expert in onderhoudsmanagement

Zwijnaarde (Gent)

van 11/10/2018 tot 25/04/2019

Club Productiemanagers

Mercure Hotel Roeselare

van 17/10/2018 tot 4/09/2019

Club Continu Verbeteren

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 22/10/2018 tot 11/09/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(18/3) Siemens en Odisee leiden techniekers Volvo Cars op

(18/3) Stoomnet ECLUSE in Antwerpse haven officieel geopend

(14/3) 3D geprint poreus mes snijdt onder druk

(13/3) Fysici blijven hoopvol over nieuwe Japanse superversneller

(12/3) Primeur: langste composiet-bruggen komen in Brugge

(12/3) Uniek nanomateriaal heeft brede waaier aan duurzame toepassingen

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - "Als technologiefederatie verwelkomen wij deze herzieningen", aldus Marc Cumps van Agoria. "Europa wil zo oneerlijke concurrentie uitschakelen."

Meer dan 75% van de regels waaraan technische producten moeten voldoen, wordt door de Europese instellingen vastgelegd. Voor de Europese CE-markeringsrichtlijnen die betrekking hebben op het vrij verkeer van goederen, is 2014 het jaar waarin de implementatie van het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten (NLF – New Legislative Framework) op kruissnelheid kwam. Het in 2008 gepubliceerde NLF had tot doel om de wetgeving te harmoniseren, de accreditatieregels te verduidelijken en het markttoezicht te versterken.

In de eerste helft van 2014 werden diverse herziene productrichtlijnen gepubliceerd. Het toepassingsgebied van de richtlijnen, de essentiële eisen en de conformiteitsbeoordelingsprocedures werden inhoudelijk niet noemenswaardig gewijzigd, ook al is de formulering aangepast.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de verplichtingen van de marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs, distributeurs), die werden afgestemd op het nieuw wetgevend kader voor het verhandelen van producten, en op de versterking van de markttoezichtsregels om consumenten en professionele gebruikers beter te beschermen.

Alle marktdeelnemers moeten passende maatregelen nemen om te waarborgen dat ze uitsluitend apparaten op de markt aanbieden die aan de richtlijnen voldoen. De verplichtingen voor iedere marktdeelnemer houden rekening met zijn rol in de toeleverings- en distributieketen.

De fabrikant, die op de hoogte is van de details van het ontwerp- en productieproces, is het best in staat om de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. Wanneer een marktdeelnemer apparaten onder zijn eigen naam of handelsmerk in de handel brengt of apparaten zodanig wijzigt dat de conformiteit met deze richtlijn in het gedrang kan komen, moet hij als fabrikant worden beschouwd en de verplichtingen van de fabrikant op zich nemen.

Er moet worden gewaarborgd dat apparaten die vanuit derde landen in de Unie in de handel komen, aan deze richtlijn voldoen, en met name dat de fabrikanten de conformiteitsbeoordelingsprocedures met betrekking tot deze apparaten juist hebben uitgevoerd.

Bijgevolg moeten importeurs erop toezien dat apparaten die ze in de handel brengen aan deze richtlijn voldoen en dat ze geen apparaten in de handel brengen die niet aan deze eisen voldoen of een risico inhouden. Importeurs zien erop toe dat er conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd en dat markering van apparaten en documenten die de fabrikanten opstellen, beschikbaar zijn voor de bevoegde nationale autoriteiten.

De distributeur biedt apparaten pas op de markt aan nadat ze door de fabrikant of de importeur in de handel zijn gebracht, en hij moet de nodige zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat de wijze waarop hij met de apparaten omgaat geen negatieve invloed heeft op de conformiteit van de apparaten.

Alle marktdeelnemers delen op verzoek aan de markttoezichtsautoriteiten mee welke marktdeelnemers hen een apparaat hebben geleverd en aan welke marktdeelnemers zij zelf een apparaat hebben geleverd. Dit tot tien jaar nadat de levering heeft plaatsgevonden (naspoorbaarheid).

De technologiefederatie Agoria verwelkomt deze herzieningen omdat door een versterkt toezicht op de notified bodies de kwaliteitsverschillen in de technische beoordelingen zouden moeten verdwijnen. Zuid-Europese notified bodies moeten dezelfde kwaliteit hanteren als West- en Noord-Europese.

Europa wil zo oneerlijke concurrentie uitschakelen en misbruiken te wijten aan onvoldoende toezicht, uitschakelen. Er rust natuurlijk ook een taak op de marktspelers om inbreuken te melden aan de toezichthoudende overheid. Agoria pleitte ervoor dat bij de herzieningen geen nieuwe eisen werden opgelegd vooraleer de bestaande regels door iedereen gerespecteerd werden. << (Marc Cumps, Senior Expert bij Agoria)

 Lees méér over:  Agoria   column  
Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Chemie- en farma goed voor recordbedrag aan buitenlandse investeringen

Buitenlandse ondernemingen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences hebben vorig jaar een recordbedrag van meer dan 2 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd.

11 nieuwe projecten uit Europees BENEFIC-programma goedgekeurd

In het kader van het Europese BENEFIC-programma werden 11 nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om 53 laad- en tankpunten voor elektrische wagens, taxi’s, bussen en binnenvaartschepen.

ifm is uw partner voor de automatisering van morgen - advertorial

Sinds de oprichting in 1969 heeft ifm zijn stempel gedrukt op de industriële automatisering met nieuwe ontwikkelingen in sensoren, besturingssystemen en andere industriële systemen.

Foreign Investment Trophy 2019 bekroont buitenlandse topinvesteerders

Borealis, Daikin en AGP vielen in de prijzen op de Foreign Investment Trophy 2019. FIT onderstreept hiermee voor de zevende keer het belang van buitenlandse investeringen voor onze economie.

Jonge ingenieurs kiezen steeds vaker voor energiesector

Naar aanleiding van de Dag van de ingenieur heeft rekruteringsexpert Hays opgemerkt dat er steeds meer studenten ingenieur interesse tonen in een een job in de energiesector.

Oprichting multidisciplinair AI-onderzoekscentrum

VUB en Pieter De Leenheer, medeoprichter van de enige Belgische unicorn, Collibra, kondigen hun plannen voor de oprichting van een gezamenlijk AI-onderzoekscentrum aan.

Siemens en Odisee leiden techniekers Volvo Cars op

Technische medewerkers van Volvo Car Gent krijgen sinds kort een nieuwe opleiding waarbij ze een hoogtechnologische installatie in de Gentse fabriek “virtueel” kunnen testen.

Blijf op de hoogte inzake WKK en warmtenetten - uitnodiging

COGEN Vlaanderen en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren op 2 april in Gent een studiedag rond warmte-krachtkoppeling (WKK) en warmtenetten waar een actuele visie hier rond wordt gegeven.

Passen digitalisering en brownfield-faciliteiten bij elkaar

De huidige automatiseringssystemen verminderen ongeplande downtime door bewaking van de systeemstatus en via conditiebewaking of voorspellend onderhoud. Maar wat met brownfield-installaties met legacy-apparatuur? Kunnen deze geïntegreerd worden en aan de eisen van de moderne productie voldoen? >>

Partners