Over aansprakelijkheid van aannemers & installateurs - column

Columns & Blogs 23/06/2014 11:03:42

Het uitsluiten van zijn aansprakelijkheid is in onze huidige maatschappij vaak aan de orde.

Lees hieronder verder   
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Hygiënische stoom voedingsmiddelenindustrie

door Spirax Sarco - Gent

donderdag 25 april 2019

Elimineer overbodige onderhoudskosten

Zwijnaarde (Gent)

donderdag 25 april 2019

Quick response manufacturing

Zwijnaarde (Gent)

donderdag 25 april 2019

Avondlezing Françoise Chombar (CEO Melexis)

VIA Don Bosco - Brussel

donderdag 25 april 2019

Orde & netheid en visueel management

Antwerpen (Cepa)

maandag 29 april 2019

Bouwstenen van geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

Zwijnaarde (Agoria Academy)

maandag 6 mei 2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(18/4) AcademicLabs connecteert Europese en Japanse wetenschappers

(17/4) Energiesector kwetsbaar voor cyberspionage en -sabotage

(15/4) Nieuw proces maakt productie kankermedicijnen efficiënter en duurzamer

(15/4) DEME-dochters halen Duits contract van 197 miljoen euro binnen

(11/4) ALEGrO-hoog­spannings­verbinding via microtunnel onder Albertkanaal en Maas

(10/4) EU-initiatief ontwikkelt blockchain oplossingen en wereldwijde standaarden

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Stel dat u beroep doet op een gespecialiseerd installateur, maar al snel blijkt dat deze het niet zo nauw neemt met de juiste wettelijke regels met betrekking tot zijn installatie.

Wat dan indien er zich in dergelijke omstandigheden een ongeluk voordoet? Is de installateur dan aansprakelijk? En wat indien de installateur zijn klant een document laat tekenen waarin hij afstand doet van zijn aansprakelijkheid?

Bij het toebrengen van schade is het steeds de vraag wie aansprakelijk moet gesteld worden. Bovendien kunnen we binnen onze wetgeving niet alleen spreken van de 'burgerlijke aansprakelijkheid', maar eveneens van de 'strafrechtelijke' aansprakelijkheid.

De 'strafrechtelijke aansprakelijkheid' houdt in dat men een overtreding begaat die door onze Strafwet wordt beboet! Bij de burgerlijke aansprakelijkheid brengt men wel schade toe, maar er wordt dan geen inbreuk gepleegd op ons Strafwetboek.

Een installateur kan strafrechtelijk vervolgd worden. Dit kan gebeuren op twee manieren: ofwel door het Parket ofwel door het slachtoffer (of zijn nabestaanden). De mogelijkheid bestaat dat de installateur een schadevergoeding moet betalen. Het slachtoffer van een misdrijf heeft de mogelijkheid om, indien hij schade heeft geleden, deze terug te vorderen via de strafrechter door zich 'burgerlijke partij' te stellen.

Wenst het slachtoffer zijn schade vergoed te zien, dan zal hij er wel toe gehouden zijn om deze te bewijzen. Om herstel te krijgen van de schade die hij oploopt, zal het slachtoffer een 'burgerlijke vordering' moeten instellen. Dit kan hij zowel voor de strafrechtbank doen als voor de burgerlijke rechtbank.

Schade recupereren?
Wordt een installateur toch niet strafrechtelijk vervolgd, dan kan het slachtoffer nog steeds beslissen om zijn schade te recupereren via de burgerlijke rechtbank. Hiertoe moet er eerst een daad verricht worden door een installateur waardoor er schade ontstaat voor het slachtoffer.

Er moet ook sprake zijn van een oorzakelijk verband tussen de fout van de installateur en de schade die erdoor ontstaat. Dit betekent dat indien de installateur geen fout zou hebben gemaakt, er ook geen schade zou ontstaan zijn.

We merken dat er bij het ontstaan van een schadegeval ook nagegaan kan worden of de installateur geen 'beroepsfout' heeft gemaakt! Een installateur stelt zijn vaardigheden, kennis en ervaringen beroepsmatig ter beschikking van zijn klanten. Indien er tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden een fout wordt gemaakt, dan kan er sprake zijn van een 'beroepsfout'.

Een 'beroepsbeoefenaar' dient zich te gedragen naar de 'algemene zorgvuldigheidsnormen'. Er moet steeds nagegaan worden hoe een normaal, voorzichtig en redelijke installateur zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou gedragen. Tot deze algemene zorgvuldigheidsnormen behoren bijvoorbeeld de voorwaarden om het beroep uit te oefenen, of de verplichting om de nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden.

Aansprakelijkheid uitsluiten?
Wat nu indien de installateur zich van zijn aansprakelijkheid probeert te ontdoen door zijn klant hiertoe een document te laten tekenen?

De laatste tijd worden meer en meer dergelijke 'aansprakelijkheidsbedingen' tot stand gebracht tussen contracterende partijen. Dit is een clausule waarbij men zich van zijn aansprakelijkheid kan ontdoen of ze kan beperken.

Op zich zijn deze clausules geldig omdat partijen over een zekere contractuele vrijheid beschikken. Zij kunnen dus overeenkomen wat ze willen. Zo is een contractuele uitsluiting van de aansprakelijkheid voor eigen schuld en zelfs voor grove fout, in beginsel geldig. Maar voor wat betreft aannemers: zij kunnen zich niet van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid ontdoen. Dit wordt hen door de wet verboden!

Dit houdt dus in dat indien een aannemer zich niet houdt aan de wettelijke voorschriften tijdens een installatie en hij hierdoor een overtreding of misdrijf begaat, hij zich van deze strafrechtelijke aansprakelijkheid niet zal kunnen ontdoen, zelfs al bestaat er hierover een schriftelijk document. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Vrouwelijke ingenieurs bezig aan een inhaaloperatie - artikel

Vrouw en ingenieur in één adem noemen, het is nog steeds niet evident. Slechts 20% ingenieurs, die in 2014 afstudeerden, is een vrouw. Slechts de helft oefent het beroep ook effectief uit.

Maak kennis met 8 gerenommeerde bedrijven actief in de stoomwereld

Tijdens de Stoomtechniekdag (8 mei) kan men kennis maken met 8 gerenommeerde bedrijven actief in de stoomwereld: Armstrong, BBC, Deconinck-Wanson, E-on, Merford, Spie, Spirax Sarco en Veolia.

AcademicLabs connecteert Europese en Japanse wetenschappers

De EU-Japan Technology Transfer Helpdesk van het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation lanceert samenwerking met Gentse start-up AcademicLabs voor realisatie R&D-intensieve organisaties

Botsende zwarte gaten spotten met Heisenbergs onzekerheid

Het beroemde onzekerheidsprincipe dat Werner Heisenberg, een quantumtheorie-pionier, ooit formuleerde wordt gebruikt om metingen van zwaarte­krachts­golf­detectoren nog nauwkeuriger te maken.

Energie-efficiëntere warmtenetten door slimme controller

Het H2020 STORM project werd onlangs afgesloten. Binnen dit project werd een innovatieve warmtenetwerk controller ontwikkeld, gebaseerd op zelflerende algoritmes en succesvol getest.

UZ Gent test exoskelet in operatiezaal

Het UZ Gent gebruikt als eerste Belgisch ziekenhuis een exoskelet in de zorg. Dit hulpmiddel werd door de werkgroep ergonomie ingevoerd bij de instrumentisten in het operatiecomplex.

Energiesector kwetsbaar voor cyberspionage en -sabotage

Uit een onderzoeksrapport van F-Secure blijkt dat energiebedrijven gebruik blijven maken van verouderde technologie. Dergelijke gebrekkige beveiligingsmechanismen spelen hackers in de kaart.

Lichtgevoelige schakelaar controleert bacteriën

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een door licht gecontroleerde schakelaar ingebouwd in een molecuul waarmee bacteriën informatie uitwisselen, voor de behandeling van ernstige infecties.

Partners