Schadevergoeding bij schade door werken aan nutsvoorzieningen? - column

Columns & Blogs 19/02/2014 8:54:18

Sinds enige tijd zijn er werken aan de gang in de straat waar uw bedrijf gevestigd is. Kan hieraan gerelateerde schade reden zijn tot schadevergoeding?

Lees hieronder verder   
Verwant

Duurzame energiebronnen integreren in betrouwbaar energie-ecosysteem - opinie

Ongewenste brieven van een ander in de bus? Wat nu? - column

De toekomst van de maakindustrie in België - column

Van handelaar tot ondernemer - column

Agoria gaat Europees met fabrieken van de toekomst - column

Hoge elektriciteitsprijzen benadelen Belgische industrie - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Bouwstenen van geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

BluePoint Antwerpen (Agoria Academy)

maandag 9 september 2019

Rittal vakseminarie industriële systeemkasten

Laakdal

donderdag 12 september 2019

EMO Hannover

Messegelände - Hannover (D)

van 16/09/2019 tot 21/09/2019

Eerstelijns onderhoud op industriële tandwielkasten

MGH Servicecenter Machelen

dinsdag 17 september 2019

Postgraduaat Coöperatief ondernemen en management

Leuven

van 20/09/2019 tot 20/12/2019

Integrale Productontwikkeling

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

donderdag 26 september 2019

Keuze van de redactie

(24/6) Tankopslagbedrijf Standic vestigt zich in Antwerpse haven

(24/6) ENGIE verhoogt vermogen centrale van Coo-Trois-Ponts

(20/6) Afval- en recyclagesector lanceert website voor invulling vacatures

(20/6) Imec verdubbelt energiedichtheid vaste-stof batterijen

(18/6) 30% meer bezoekers voor Vision, Robotics & Motion (+fotoreportage)

(18/6) Ontwikkelen methodes voor voorspellen onderhoud met big data algoritmen

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - De laatste tijd merkt u scheuren in de muren van uw bedrijf. U meent dat deze er gekomen zijn naar aanleiding van de werken. Kunt u hiertegen iets ondernemen?

Is de overheid schuldig aan 'abnormale burenhinder'?
Indien uw bedrijf schade oploopt door toedoen van de overheid (bijv. de gemeente), dan kan u als bedrijfsleider uw schade terugvorderen. De vraag is echter wat als 'abnormaal' moet worden beschouwd?

In eerste instantie kunt u zich beroepen op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat eenieder die door zijn eigen daden schade berokkent aan een ander, verplicht is om deze schade te vergoeden. Bij de toepassing van dit artikel is vereist dat er een fout wordt gemaakt.

Deze fout, de daaruit voortvloeiende schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, moeten door het slachtoffer (uzelf) bewezen worden. Slaagt u daarin, dan kan u een schadevergoeding toegewezen krijgen voor de schade aan uw bedrijf.

In tweede instantie is er het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat eigendom het recht inhoudt om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Het verschil met het vorig artikel is dat hier geen fout moet gemaakt zijn! De toepassing van artikel 544 impliceert de verplichting het verstoorde evenwicht te herstellen.

Een voorbeeld uit de praktijk
De firma Janssens is eigenaar van een bedrijfspand van waaruit zij haar bedrijf runt. Naast dit bedrijfspand worden nutswerken (aanleg van rioleringen) uitgevoerd. Doch door deze werken stelt de firma Janssens vast dat er zich scheuren in de gevel van het bedrijfspand voordoen.

De firma eist van de opdrachtgever van deze nutswerken (de gemeente) een schadevergoeding ter compensatie van de schade die het bedrijfsgebouw oploopt.

Daar de partijen onderling niet tot een akkoord komen, wordt de zaak voor de rechter gebracht en wordt een deskundige aangesteld. Deze deskundige besluit dat de scheuren aan de muren van het bedrijfspand van de firma Janssens, inderdaad het gevolg zijn van de nutswerken. De firma Janssens steunt haar vordering op artikel 544 van ons Burgerlijk Wetboek en meent dat er sprake is van 'bovenmatige burenhinder'.

De rechter moet hier nu de vraag beoordelen of de ontstane hinder de grens van het normale overschreden heeft. Ons Hof van Cassatie heeft in het verleden al geoordeeld dat bij dergelijke zaken de rechter bij het beoordelen van de 'hoegrootheid' van de hinder die tot stand kwam door toedoen van de overheid, ook rekening moet gehouden worden met de lasten die men moet dragen in het kader van het algemeen belang.

Dit houdt in dat de rechter niet alleen moet nagaan of het evenwicht verstoord is, maar hij moet ook bekijken of de ontstane hinder groter is dan de hinder die een bedrijfsleider (of enig ander persoon) moet dragen in het openbaar belang.

In deze zaak beslist de rechter dat er een vergoeding moet betaald worden bij bovenmatige hinder. Maar deze compensatie is alleen van toepassing op de abnormale, bovenmatige hinder (hier dus de effectieve schade aan het bedrijfsgebouw van de firma Janssens) en dus niet op de hinder die een omwonende (hier de firma) moet ondergaan in het kader van het algemeen belang.

Dit brengt met zich mee dat de firma Janssens geen volledige compensatie krijgt: de rechter meent dat omwonenden van nutswerken de 'gewone of normale' lasten van deze nutwerken zoals bijvoorbeeld modder op de weg, moeilijke doorgang, lawaai van machines enz… moeten ondergaan en deze worden niet vergoed.

De rechter veroordeelt de gemeente tot het betalen van deze 'abnormale' hinder. Hij laat zich leiden door het verslag van de deskundige waarin een bedrag was opgenomen ter compensatie van de bovenmatige hinder van de firma Janssens.

De gewone lasten moet de firma Janssens er bijnemen en worden niet vergoed! <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Nederland ontwikkelt twee prototypen voor detector zwaartekrachtsgolven

TNO, Nikhef, Bright Photonics en Smart Photonics zijn in de race om hardware te leveren aan LISA, de eerste ruimtetelescoop voor zwaartekrachtsgolven, die in 2034 wordt gelanceerd.

Ontwikkeling slimme producten verloopt langzaam

Uit cijfers van kenniscentrum Sirris blijkt dat maar liefst 63% van de bedrijven worstelt om de juiste keuze te maken bij het ontwikkelen van slimme producten en technologisch te innoveren.

Arlanxeo, ArcelorMittal en Imec winnen eerste Asset Performance Awards

Na 20 jaar Maintenance Manager van het jaar organiseerde BEMAS dit jaar voor de eerste keer de Asset Performance Awards. Er werden drie awards uitgereikt in onderhoud en asset management.

Uitbreiding nanotechnologie in gezondheidszorg

VITO gaat in het kader van het nieuwe EU-project Safe-N-Medtech samenwerken met de Nederlandse diagnostische firma Helia Biomonitoring voor de monitoring van biomarkers.

Jan De Nul scoort nieuw Taiwanees offshore wind contract

Dit contract omvat het ontwerp, de levering en de installatie van jacket funderingen en onderzeese kabels voor het Formosa 2 windturbinepark, dat een capaciteit van 376MW krijgt.

Limburgse bio-incubator krijgt ‘Digital Health House’

BioVille, bio-incubator op de Diepenbeekse universitaire campus, krijgt een ‘Digital Health House’. In deze experimentele ruimte ligt de focus op e-Health en digitalisering in de zorgsector.

Afval- en recyclagesector lanceert website voor invulling vacatures

De sectorfederaties go4circle en COBEREC lanceren Recyclingjob.be om 400 vacatures ingevuld te krijgen, waarbij de verwachting is dat het aantal banen in deze sector snel verder groeit.

Naar een vrouwvriendelijke toekomst binnen Engineering - column

Op 23 juni vindt de 6e editie van de International Women in Engineering Day plaats. Robert Walters richt de schijnwerpers op de stand van zaken en op het belang van vrouwelijke ingenieurs.

B&R brengt safety naar mobile automation

Het X90-besturings- en I/O-systeem voor mobile automation is nu verkrijgbaar met integrated safety technologie. Intelligente safety-functies en extreem korte responstijden zijn de sleutel tot een geheel nieuw scala aan mogelijkheden voor een safe werking van mobiele apparaten en mobiele productielocaties. >>

Partners