Schadevergoeding bij schade door werken aan nutsvoorzieningen? - column

Columns & Blogs 19/02/2014 8:54:18

Sinds enige tijd zijn er werken aan de gang in de straat waar uw bedrijf gevestigd is. Kan hieraan gerelateerde schade reden zijn tot schadevergoeding?

Lees hieronder verder   
Verwant

Van handelaar tot ondernemer - column

Agoria gaat Europees met fabrieken van de toekomst - column

Hoge elektriciteitsprijzen benadelen Belgische industrie - column

Deloitte publiceert Tech Trends-rapport 2019 - column

Bedrijfsgeheimen voortaan beter beschermd - column

Trends in automatisering binnen de verpakkingsindustrie - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

HRC & Robot Safety

Kortrijk

woensdag 24 april 2019

PLC-integratie met Siemens TIA portal

Webinar

woensdag 24 april 2019

Hygiënische stoom voedingsmiddelenindustrie

door Spirax Sarco - Gent

donderdag 25 april 2019

Elimineer overbodige onderhoudskosten

Zwijnaarde (Gent)

donderdag 25 april 2019

Quick response manufacturing

Zwijnaarde (Gent)

donderdag 25 april 2019

Avondlezing Françoise Chombar (CEO Melexis)

VIA Don Bosco - Brussel

donderdag 25 april 2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Keuze van de redactie

(18/4) AcademicLabs connecteert Europese en Japanse wetenschappers

(17/4) Energiesector kwetsbaar voor cyberspionage en -sabotage

(15/4) Nieuw proces maakt productie kankermedicijnen efficiënter en duurzamer

(15/4) DEME-dochters halen Duits contract van 197 miljoen euro binnen

(11/4) ALEGrO-hoog­spannings­verbinding via microtunnel onder Albertkanaal en Maas

(10/4) EU-initiatief ontwikkelt blockchain oplossingen en wereldwijde standaarden

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - De laatste tijd merkt u scheuren in de muren van uw bedrijf. U meent dat deze er gekomen zijn naar aanleiding van de werken. Kunt u hiertegen iets ondernemen?

Is de overheid schuldig aan 'abnormale burenhinder'?
Indien uw bedrijf schade oploopt door toedoen van de overheid (bijv. de gemeente), dan kan u als bedrijfsleider uw schade terugvorderen. De vraag is echter wat als 'abnormaal' moet worden beschouwd?

In eerste instantie kunt u zich beroepen op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel zegt dat eenieder die door zijn eigen daden schade berokkent aan een ander, verplicht is om deze schade te vergoeden. Bij de toepassing van dit artikel is vereist dat er een fout wordt gemaakt.

Deze fout, de daaruit voortvloeiende schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, moeten door het slachtoffer (uzelf) bewezen worden. Slaagt u daarin, dan kan u een schadevergoeding toegewezen krijgen voor de schade aan uw bedrijf.

In tweede instantie is er het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel stelt dat eigendom het recht inhoudt om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Het verschil met het vorig artikel is dat hier geen fout moet gemaakt zijn! De toepassing van artikel 544 impliceert de verplichting het verstoorde evenwicht te herstellen.

Een voorbeeld uit de praktijk
De firma Janssens is eigenaar van een bedrijfspand van waaruit zij haar bedrijf runt. Naast dit bedrijfspand worden nutswerken (aanleg van rioleringen) uitgevoerd. Doch door deze werken stelt de firma Janssens vast dat er zich scheuren in de gevel van het bedrijfspand voordoen.

De firma eist van de opdrachtgever van deze nutswerken (de gemeente) een schadevergoeding ter compensatie van de schade die het bedrijfsgebouw oploopt.

Daar de partijen onderling niet tot een akkoord komen, wordt de zaak voor de rechter gebracht en wordt een deskundige aangesteld. Deze deskundige besluit dat de scheuren aan de muren van het bedrijfspand van de firma Janssens, inderdaad het gevolg zijn van de nutswerken. De firma Janssens steunt haar vordering op artikel 544 van ons Burgerlijk Wetboek en meent dat er sprake is van 'bovenmatige burenhinder'.

De rechter moet hier nu de vraag beoordelen of de ontstane hinder de grens van het normale overschreden heeft. Ons Hof van Cassatie heeft in het verleden al geoordeeld dat bij dergelijke zaken de rechter bij het beoordelen van de 'hoegrootheid' van de hinder die tot stand kwam door toedoen van de overheid, ook rekening moet gehouden worden met de lasten die men moet dragen in het kader van het algemeen belang.

Dit houdt in dat de rechter niet alleen moet nagaan of het evenwicht verstoord is, maar hij moet ook bekijken of de ontstane hinder groter is dan de hinder die een bedrijfsleider (of enig ander persoon) moet dragen in het openbaar belang.

In deze zaak beslist de rechter dat er een vergoeding moet betaald worden bij bovenmatige hinder. Maar deze compensatie is alleen van toepassing op de abnormale, bovenmatige hinder (hier dus de effectieve schade aan het bedrijfsgebouw van de firma Janssens) en dus niet op de hinder die een omwonende (hier de firma) moet ondergaan in het kader van het algemeen belang.

Dit brengt met zich mee dat de firma Janssens geen volledige compensatie krijgt: de rechter meent dat omwonenden van nutswerken de 'gewone of normale' lasten van deze nutwerken zoals bijvoorbeeld modder op de weg, moeilijke doorgang, lawaai van machines enz… moeten ondergaan en deze worden niet vergoed.

De rechter veroordeelt de gemeente tot het betalen van deze 'abnormale' hinder. Hij laat zich leiden door het verslag van de deskundige waarin een bedrag was opgenomen ter compensatie van de bovenmatige hinder van de firma Janssens.

De gewone lasten moet de firma Janssens er bijnemen en worden niet vergoed! <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Maak kennis met 8 gerenommeerde bedrijven actief in de stoomwereld

Tijdens de Stoomtechniekdag (8 mei) kan men kennis maken met 8 gerenommeerde bedrijven actief in de stoomwereld: Armstrong, BBC, Deconinck-Wanson, E-on, Merford, Spie, Spirax Sarco en Veolia.

AcademicLabs connecteert Europese en Japanse wetenschappers

De EU-Japan Technology Transfer Helpdesk van het EU-Japan Centre for Industrial Cooperation lanceert samenwerking met Gentse start-up AcademicLabs voor realisatie R&D-intensieve organisaties

Botsende zwarte gaten spotten met Heisenbergs onzekerheid

Het beroemde onzekerheidsprincipe dat Werner Heisenberg, een quantumtheorie-pionier, ooit formuleerde wordt gebruikt om metingen van zwaarte­krachts­golf­detectoren nog nauwkeuriger te maken.

Energie-efficiëntere warmtenetten door slimme controller

Het H2020 STORM project werd onlangs afgesloten. Binnen dit project werd een innovatieve warmtenetwerk controller ontwikkeld, gebaseerd op zelflerende algoritmes en succesvol getest.

UZ Gent test exoskelet in operatiezaal

Het UZ Gent gebruikt als eerste Belgisch ziekenhuis een exoskelet in de zorg. Dit hulpmiddel werd door de werkgroep ergonomie ingevoerd bij de instrumentisten in het operatiecomplex.

Energiesector kwetsbaar voor cyberspionage en -sabotage

Uit een onderzoeksrapport van F-Secure blijkt dat energiebedrijven gebruik blijven maken van verouderde technologie. Dergelijke gebrekkige beveiligingsmechanismen spelen hackers in de kaart.

Lichtgevoelige schakelaar controleert bacteriën

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een door licht gecontroleerde schakelaar ingebouwd in een molecuul waarmee bacteriën informatie uitwisselen, voor de behandeling van ernstige infecties.

Geothermie: Hoe diep in de put? - artikel

De voorbije jaren werd in Vlaanderen steevast naar geothermie verwezen als één van de meest beloftevolle types hernieuwbare energie. VITO liet regelmatig positieve berichten horen.

Partners