Hoog tijd om de HoTT-visie te omarmen? - column

Columns & Blogs 6/02/2014 14:04:09

Techniekers zijn schaars, en dus moeten we zorgen dat zij beter benut worden. Dat is goed, want monteurs verliezen nog steeds veel tijd omdat hun werk vaak slecht georganiseerd is.

Lees hieronder verder   
Verwant

Duurzame energiebronnen integreren in betrouwbaar energie-ecosysteem - opinie

Ongewenste brieven van een ander in de bus? Wat nu? - column

De toekomst van de maakindustrie in België - column

Van handelaar tot ondernemer - column

Agoria gaat Europees met fabrieken van de toekomst - column

Hoge elektriciteitsprijzen benadelen Belgische industrie - column

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Aan de slag met de EPLAN-cloudoplossingen

Webinar

vrijdag 21 juni 2019

International Women in Engineering Day

Wereldwijd

zondag 23 juni 2019

SENSOR+TEST 2019

Nuremberg (D)

van 25/06/2019 tot 27/06/2019

MindSphere: (R)evolution with the cloud

Webinar Siemens

dinsdag 25 juni 2019

Bouwstenen van geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

BluePoint Antwerpen (Agoria Academy)

maandag 9 september 2019

Rittal vakseminarie industriële systeemkasten

Laakdal

donderdag 12 september 2019

Keuze van de redactie

(18/6) 30% meer bezoekers voor Vision, Robotics & Motion (+fotoreportage)

(18/6) Ontwikkelen methodes voor voorspellen onderhoud met big data algoritmen

(13/6) Machinebouw- en mechatronicalabs voor maakbedrijven klaar voor gebruik

(13/6) 6 bedrijven genomineerd voor Leeuw van de Export 2019

(11/6) DHL Express investeert in distributiecentrum in Roeselare

(11/6) Acht EU-landen krijgen nieuwe supercomputers

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET - Maar of we ons daarom meteen tot de HoTT-visie, 'Hands on Tool Time', moeten bekeren, is een heel ander paar mouwen...

Veel mensen kunnen in hun dagelijks leven volstaan met een pizza-model van de aarde: plat en rond. De complexiteit van een globe, de plek in het heelal, en de invloed van sterren en planeten hebben zij niet nodig.

Toch is de aarde geen pizza, en als we nauwkeurig grote afstanden willen berekenen of bepaalde verschijnselen willen verklaren of voorspellen, is het pizza-model van weinig waarde. Een leek erkent dat en doet dus geen uitspraken die vragen om grondige kennis van de aarde, natuurkunde, en nog wat van die moeilijke zaken.

In onderhoud ligt dat blijkbaar anders, want ik constateer regelmatig dat wij omringd zijn door mensen die complexiteit negeren. Soms nuttig, meestal niet. Als die mensen persisteren in hun eenvoud-mantra, kan dat tot ongewenste effecten leiden. Ik noem deze houding het ‘pizza-denken’ en geef een voorbeeld.

Een voorbeeld
In 2009 las ik een artikel in een vaktijdschrift met de curieuze titel ‘Slechts 42% van werktijd is HoTT’. HoTT is de afkorting van Hands on Tool Time en geniet een toenemende belangstelling van managers en gesubsidieerde instanties die zich bezig houden met onderhoudsinnovatie.

Waarom vond ik die titel zo curieus? Nou, het was het woord ‘slechts’. Dat woord wekt de indruk dat het percentage laag is, en dat het hoger kan en moet. En impliciet staat er meer: de opdracht van een technieker is sleutelen. Handen aan het gereedschap! En dat leidt tot de conclusie van de pizza-denker: de productiviteit van monteurs kan hoger, want ze sleutelen maar 42% van hun werktijd.

Iedereen die nadenkt over productiviteit weet dat het begint met te bepalen wat het eigenlijke werk is dat gedaan moet worden en wat het resultaat van dat werk moet zijn.

Verstandige mensen hebben jaren besteed om uit te leggen dat onderhoud meer is dan sleutelen en de daaraan verbonden kosten, en dat monteurs een waardevolle bron zijn van kennis, ervaring en suggesties om onderhoud te verbeteren.

En dat het eigenlijke werk van techniekers dus meer is dan sleutelen. En dat sleutelen niet het product van onderhoud is: het gaat om beschikbaarheid en bedrijfszekerheid.

Op de goede weg
We waren op de goede weg: sleutelaars werden steeds meer gezien als medewerkers met waardevolle oren, ogen, en hersenen die ons konden informeren over het gedrag van installaties en de meestal slechte organisatie daaromheen. En dus konden helpen bij het verbeteren. Totdat de pizza-denkers de HoTT-visie omarmden: ‘gij zult méér sleutelen’.

Als we nu vilein zijn: een traag werkende technicus wordt in een HoTT-meting beloond. De kans dat je hem sleutelend aantreft (misschien zelfs omdat hij werk opnieuw moet doen omdat hij eerst heeft zitten prutsen) is groter dan bij een vakbekwame monteur die zijn sleutelwerk de eerste keer trefzeker en efficiënt uitvoert, en daardoor wat meer tijd besteedt aan verplaatsingen, en het noteren van uitvoeringsgegevens en suggesties voor verbeteringen.

Productiviteit
Over productiviteit van monteurs kan ik zeker veel meer zeggen en met meer nauwkeurigheid en nuances. Daarvoor biedt een column geen ruimte. Maar ik was oprecht verbaasd toen ik in het artikel las dat 11% van de werktijd van monteurs wordt verspild doordat officiële pauzes niet worden gerespecteerd.

En ik was nog meer verbaasd toen in hetzelfde artikel werd gesteld dat er vervolgonderzoeken (gesubsidieerd) moesten komen om best practices te definiëren om de HoTT te verhogen. En verbijsterd toen ik vernam dat deze studies zijn gelanceerd.

Want managers kunnen toch wel wat tijd en aandacht besteden aan die onterechte pauzes? Daarvoor hoeven toch geen best practices te worden ontwikkeld? Maar misschien dat onze pizzabakkers liever schuilen in de comfortzone van het gesubsidieerd laten ontwikkelen van best practices. Over die pauzes heb ik namelijk na dat artikel nooit meer iets vernomen... <<

Eric Rensen, BraintainEr adviseert organisaties waarvoor techniek belangrijk is. Hij is gespecialiseerd in onderhoudsmanagement, asset management en productiviteitsverhoging. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Kristal Solar Park officieel ingehuldigd

Met 99,5 MW is Kristal Solar park in Lommel het grootste zonnepark van de Benelux. 303.000 zonnepanelen en 2.200 kilometer kabels werden aangelegd op een terrein van 93 hectare.

Rittal ondersteunde Europa-Park bij opbouw van nieuw datacenter - techniek

Rittal ondersteunde het Europa-Park,Duitsland, bij het opbouwen van een nieuw datacenter. De systemen waren tijdig klaar voor de seizoenstart en garanderen de beschikbaarheid van attracties.

Europees onderzoeksproject gaat strijd aan met ziektes in vezelvlas

Elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven gaan gedurende 4 jaar op zoek naar oplossingen om ziektes in de vlasteelt te bestrijden.

Atlas Copco omarmt IoT - artikel

Antwerpen is het wereldwijde hoofdkwartier van de persluchtdivisie van Atlas Copco. Met Wouter Ceulemans, president van Airtec, praten we over IoT, smart factory en additive manufacturing.

BP breidt samenwerking met Schneider Electric uit

Wereldwijde energieproducent BP gaat een vijfjarige wereldwijde samenwerking aan met Schneider Electric. Beiden werkten al samen, maar deze overeenkomst versterkt de samenwerking.

Meer mogelijkheden voor ’biobased’ meststoffen

Het Europese onderzoeksproject LEX4BIO heeft tot doel de import van meststoffen te verminderen, nutriëntenkringlopen te sluiten en landbouwsystemen in de EU te verduurzamen.

Langverwachte EU Verordening voor drones is er

Op 11 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie de lang verwachte gemeenschappelijke Europese regels inzake drones.

essenscia PolyMatters vindt ban op kunststoffen geen goede zaak

De toepassing van de nieuwe Europese richtlijn over Single Use Plastics (SUP) moet zo gebeuren dat de federale en regionale overheden wetgeving en maatregelen maximaal op elkaar afstemmen.

Flexibele Ethernet-kabels CC-Link IE Field certificaat

CAT5e of CAT6 kabels zijn onmisbaar voor de implementatie van Industrie 4.0 in de automatisering. igus heeft haar flexibele Ethernet-kabels CFBUS.045 en CFBUS.049 doorontwikkeld, voor het gebruik in kabelrupsen. De nieuwe kabels zijn nu getest door onafhankelijke instituten en verkregen het certificaat voor CC-Link IE protocollen.

Partners