Verbrekings-vergoeding bij veranderen van telecom- of energieleverancier - column

Columns & Blogs 30/10/2013 15:01:41

Er is sinds enige tijd al wat te doen over de nieuwe regels in verband met het sneller en gemakkelijker overstappen naar een andere energie- en/of telefonieleverancier.

Lees hieronder verder   
Verwant

DEME neemt nieuwste generatie sleephopperzuiger in gebruik

Europees onderzoeksproject gaat strijd aan met ziektes in vezelvlas

Renovatie maakt Wilrijks bedrijventerrein duurzaam

“Cobot bezorgt onze werknemers meer controle over hun werk” - artikel

Kennis van Japans vereist bij brand op schip...

Polestar evalueert sterkte koolstofvezel

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Aan de slag met de EPLAN-cloudoplossingen

Webinar

vrijdag 21 juni 2019

International Women in Engineering Day

Wereldwijd

zondag 23 juni 2019

SENSOR+TEST 2019

Nuremberg (D)

van 25/06/2019 tot 27/06/2019

MindSphere: (R)evolution with the cloud

Webinar Siemens

dinsdag 25 juni 2019

Bouwstenen van geïntegreerd aanwezigheidsbeleid

BluePoint Antwerpen (Agoria Academy)

maandag 9 september 2019

Rittal vakseminarie industriële systeemkasten

Laakdal

donderdag 12 september 2019

Keuze van de redactie

(18/6) 30% meer bezoekers voor Vision, Robotics & Motion (+fotoreportage)

(18/6) Ontwikkelen methodes voor voorspellen onderhoud met big data algoritmen

(13/6) Machinebouw- en mechatronicalabs voor maakbedrijven klaar voor gebruik

(13/6) 6 bedrijven genomineerd voor Leeuw van de Export 2019

(11/6) DHL Express investeert in distributiecentrum in Roeselare

(11/6) Acht EU-landen krijgen nieuwe supercomputers

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE -- Hoe zit dit alles nu precies in elkaar? Zijn deze nieuwe regels ook van toepassing voor zelfstandigen (bedrijfsleiders, aannemers, enz…)?

Sinds 1 oktober 2012 is de nieuwe Telecomwet van toepassing. Er werden enkele wijzigingen aangebracht op het gebied van telefonie, nl:

  1. Er moet geen opzegvergoeding (verbrekingsvergoeding) meer betaald worden indien u uw telefooncontract (of uw gsm, internet en televisieabonnement) opzegt na verloop van 6 maanden.

  2. Zegt de particulier zijn abonnement toch op binnen de eerste 6 maanden van de looptijd van zijn telefooncontract, dan mag de leverancier slechts een vergoeding opleggen die niet hoger is dan de abonnementskosten die nog verschuldigd zijn tot het einde van deze 6 maanden. Dit houdt in dat 6 maanden abonnementsgeld het maximum is dat de operator mag aanrekenen aan de consument.

  3. De opzegging kan vanaf nu ook eenvoudiger, nl. per gewone brief, per email, via de website en zelfs per sms. We merken wel op dat een mondelinge opzeg via de telefoon echter niet voldoende zal zijn. Een opzegreden moet evenmin gegeven worden door de abonnee. De schorsing van het contract gaat in vanaf het moment dat de abonnee te kennen geeft dat hij zijn contract wenst op te zeggen en de operator van zijn kant moet hiertoe zo snel mogelijk het nodige doen. Hij moet bovendien zijn abonnee hiervan een schriftelijke bevestiging toesturen;

  4. Wordt een contract van bepaalde duur verlengd, dan zal de abonnee telkens zijn handtekening moeten plaatsen (dit kan ook via email gebeuren).

Wat indien uw contract bepaalt dat u gedurende een bepaalde tijd klant móet blijven?
Door de nieuwe regels is het mogelijk om zelfs in een dergelijk geval eerder naar een andere telefoonleverancier over te stappen en zonder een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

Opgelet: de abonnee moet wel minstens 6 maanden het contract hebben nageleefd.

Zijn deze regels ook van toepassing voor zelfstandigen?
Inderdaad, het is fout te denken dat alleen de gewone particulier (consument) kan genieten van deze nieuwe regels. Elke zelfstandige, bedrijfsleider, aannemer, enz…kan van deze nieuwe bepalingen genieten. De nieuwe regels gelden dus niet alleen voor uw privé telefoongebruik, maar ook voor die van uw kantoor, dit voor zover u echter niet over meer dan 5 lijnen beschikt.

Ook voor oude contracten?
Ja! De wetsbepalingen zijn van toepassing sinds de nieuwe wet (1 oktober 2012). Dit betekent dat de contracten die na die datum werden afgesloten onder toepassing van deze nieuwe wet vallen, zo ook de oude contracten, welke al in voege waren vóór de wet van 1 oktober.

Ook voor uw energieleverancier?
Ook de zogenaamde Elektriciteitswet en de Gaswet maakten een einde aan de verplichting tot het betalen van een verbrekingsvergoeding die moest betaald worden indien de consument veranderde van energieleverancier. Dit houdt in dat elke particulier die van energieleverancier wenst te veranderen, dit gewoon kan doen ongeacht of zijn contract werd afgesloten voor een bepaalde of een onbepaalde duurtijd.

Er wordt hier slechts één voorwaarde door de nieuwe wet vooropgesteld en dat is dat de consument een opzegtermijn van ten minste één maand moet respecteren. Verder is het ook zo dat de consument zelf niets moet doen: het is zijn nieuwe energieleverancier die het oude contract opzegt en verder alles in orde brengt.

Van toepassing op zelfstandigen?
Ja, niet alleen de gewone consument kan genieten van deze nieuwe bepalingen maar ook de zelfstandigen. Maar hier is wel een beperking voorzien: het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van deze zelfstandige mag niet hoger zijn dan 50.000 kWh, het gasverbruik 100.000 kWh.
Ligt het verbruik boven deze grenzen, dan blijft alles bij het oude, t.t.z. dat hij dan nog steeds een verbrekingsvergoeding moet betalen indien hij zijn contract vroegtijdig wenst te beëindigen. <<

Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht. <<

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Kristal Solar Park officieel ingehuldigd

Met 99,5 MW is Kristal Solar park in Lommel het grootste zonnepark van de Benelux. 303.000 zonnepanelen en 2.200 kilometer kabels werden aangelegd op een terrein van 93 hectare.

Rittal ondersteunde Europa-Park bij opbouw van nieuw datacenter - techniek

Rittal ondersteunde het Europa-Park,Duitsland, bij het opbouwen van een nieuw datacenter. De systemen waren tijdig klaar voor de seizoenstart en garanderen de beschikbaarheid van attracties.

Europees onderzoeksproject gaat strijd aan met ziektes in vezelvlas

Elf Franse en Belgische universiteiten, onderzoeksinstellingen, sectororganisaties en bedrijven gaan gedurende 4 jaar op zoek naar oplossingen om ziektes in de vlasteelt te bestrijden.

Atlas Copco omarmt IoT - artikel

Antwerpen is het wereldwijde hoofdkwartier van de persluchtdivisie van Atlas Copco. Met Wouter Ceulemans, president van Airtec, praten we over IoT, smart factory en additive manufacturing.

BP breidt samenwerking met Schneider Electric uit

Wereldwijde energieproducent BP gaat een vijfjarige wereldwijde samenwerking aan met Schneider Electric. Beiden werkten al samen, maar deze overeenkomst versterkt de samenwerking.

Meer mogelijkheden voor ’biobased’ meststoffen

Het Europese onderzoeksproject LEX4BIO heeft tot doel de import van meststoffen te verminderen, nutriëntenkringlopen te sluiten en landbouwsystemen in de EU te verduurzamen.

Langverwachte EU Verordening voor drones is er

Op 11 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie de lang verwachte gemeenschappelijke Europese regels inzake drones.

essenscia PolyMatters vindt ban op kunststoffen geen goede zaak

De toepassing van de nieuwe Europese richtlijn over Single Use Plastics (SUP) moet zo gebeuren dat de federale en regionale overheden wetgeving en maatregelen maximaal op elkaar afstemmen.

Flexibele Ethernet-kabels CC-Link IE Field certificaat

CAT5e of CAT6 kabels zijn onmisbaar voor de implementatie van Industrie 4.0 in de automatisering. igus heeft haar flexibele Ethernet-kabels CFBUS.045 en CFBUS.049 doorontwikkeld, voor het gebruik in kabelrupsen. De nieuwe kabels zijn nu getest door onafhankelijke instituten en verkregen het certificaat voor CC-Link IE protocollen.

Partners