‹Geen groei zonder productiviteit, geen productiviteit zonder investeringen› - opinie

Columns & Blogs 15/04/2013 10:14:27

Bij publicatie van laatste rapport van Nationale Bank iste weinig aandacht geschonken aan stilvallen van productiviteit van onze economie. Door Paul Soete en Frank Vandemarliere van Agoria.

Lees hieronder verder   
Verwant

VUB plaatst 60 miljoen euro in duurzame investerings­portefeuille

ENGIE Electrabel doet beroep op crowdlending voor energie­transitie

Imec.xpand haalt 117 miljoen euro op

LRM maakte vorig jaar 32 miljoen euro winst

Gimv investeert in gespecialiseerd uitzendbureau

Google investeert fors in bouw Belgisch datacentrum met zonnepanelen

>> Meer verwant nieuws
Carrièrekansen (meer)
Agenda

Club onderhoudsmanagers

Mercure Hotel - Roeselare

van 19/03/2018 tot 26/11/2018

Expert in onderhouds­management - modulair programma

Bluepoint Antwerpen

van 19/04/2018 tot 22/11/2018

Inleiding in de machinebouw

Zwijnaarde (Gent)

van 10/09/2018 tot 3/12/2018

Club Logistiek & Supply Chain Managers

Hotel-restaurant Van Der Valk Nazareth

van 19/09/2018 tot 30/04/2019

Sales Academy: verbeter uw bedrijfsresultaten

Bluepoint Brussel

van 20/09/2018 tot 22/11/2018

Facility manager: 10 aparte modules

Zwijnaarde (Gent)

van 1/10/2018 tot 27/06/2019

Engineeringnet MobileScan de QR-code
of klik hier om mobiel te surfen.

Tip: maak zelf een sneltoets op de startpagina van je smartphone. Voor Android: “Sneltoets Startpagina” of "Toevoegen aan startscherm". Voor iPhone: “Zet in beginscherm”.

Meest gelezen nieuws

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Logistieke oplossingen gezocht voor hoge kosten leeggoed

LRM investeert 250.000 euro in fietsleasing-bedrijf

Vorig jaar 25% meer warmtepompen geïnstalleerd

40% meer ruimte voor groene energie dankzij slimme netten

Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding Willebroekse fabriek (+video)

Keuze van de redactie

(15/11) Infrabel test drone in strijd tegen kabeldiefstallen

(14/11) Angelique Van Ombergen wint Vlaamse PhD Cup 2018

(12/11) Winnaars European Social Innovation Competition 2018 bekend

(12/11) Polestar evalueert sterkte koolstofvezel

(7/11) Europees project voor ombouw van kolencentrale naar biomassa

(7/11) Snelle energieopslag in machine-aandrijvingen leidt tot lagere kosten

>> Meer blikvangers

ENGINEERINGNET.BE - Zoals Herman Daems (‘Nieuwe productiviteit kan enkel komen van nieuw ondernemerschap’ in De Tijd van 11/4/2013) terecht opmerkt, werd er bij de publicatie van het laatste rapport van de Nationale Bank (NBB) veel te weinig aandacht geschonken aan het stilvallen van de productiviteit van onze economie.

Daardoor blijven economische groeicijfers van 2 procent, nodig om onze welvaartstaat te financieren, verder weg dan ooit. Hoe de productiviteit en het groeipotentieel van ons land dan aanzwengelen? Uiteraard is ondernemerschap de sleutel tot meer groei, maar dat kan enkel via een beter investeringsklimaat en arbeidsmarktbeleid. Agoria levert enkele voorstellen.

Uit onderstaande grafiek van de NBB blijkt dat de potentiële economische groei voor België piekte eind jaren 80 met 2.6% door hoge investeringen en een sterke productiviteitsstijging. Ondertussen vlakte de groei af, vooral door de dalende investeringen en het stilvallen van de productiviteitsstijging. De werkgelegenheid in ons land blijft nog enigszins op peil in belangrijke mate door de creatie van gesubsidieerde banen.

Waarom hebben we ons groeipotentieel verloren? Wanneer het aantal werkenden ongeveer constant blijft, moet de groei komen van een toename van de productiviteit. De geforceerde desindustrialisering van ons land speelt daarbij een grote rol.

In een goed draaiende economie sluiten enkel de bedrijven met de laagste productiviteit en leiden herstructureringen dus eerder tot een toename van de productiviteit. Bij ons niet. Veel ontslagen vallen in deelsectoren met een hoge productiviteit om kosten- en belastingsredenen. De ontslagen werknemers worden daarna tewerkgesteld in sectoren zonder grote productiviteitsgroei.

Dit blijkt uit cijfers van het planbureau waarnaar de NBB in zijn jaarverslag naar verwijst. Daaruit blijkt dat de dienstensector in ons land globaal nog niet in staat is om een bevredigende groei van de productiviteit te realiseren.

De productiviteit in de dienstensector ligt gemiddeld lager dan in de industrie en bovendien groeit zij bij ons nauwelijks. Vooral de productiviteitstijging door innovatie, beter management en marktorganisatie blijft achter.

In de industrie nam die totale productiviteit nog toe, zij het minder dan bij onze partners. Maar in de Belgische dienstensector in het algemeen boert ze gewoon achteruit. We slagen er dus helemaal niet in om banen die vrijkomen in herstructurerende industriële bedrijven om te zetten in hoogproductieve dienstensectoren zoals bijvoorbeeld ICT.

Daardoor leidt elk werkgelegenheidsverlies in de industrie bijna automatisch tot een verlies aan potentiële economische groei.

Ons arbeidsmarktbeleid stimuleert de productiviteitsgroei niet. Uiteraard moet het arbeidsmarktbeleid jobcreatie als doel hebben, maar op lange termijn. Zet dan ook in op de creatie van hooggeschoolde jobs die de productiviteit van onze economie ten goede komen.

Bij werkgelegenheidsmaatregelen wordt echter steevast te weinig rekening gehouden met het aspect van productiviteit. Kijken we maar naar het debat over lastenverlagingen. Meestal wordt gepleit voor een maximale werkgelegenheidsimpact door te focussen op de verlaging van de lasten op lage lonen. Maar dat de impact op de economische groei op termijn dan lager is en de gemiddelde arbeidsproductiviteit niet stijgt, blijft buiten beschouwing.

Wat ook verontrust in het rapport is dat de NBB geen maatregelen aanbeveelt, ondanks de duidelijke vaststelling dat de bijdrage van investeringen tot de groei daalt. Er wordt verondersteld dat de investeringen wel automatisch zullen aantrekken als ook de economie dat doet.

Uiteraard zullen de investeringen deels opnieuw aantrekken als de conjunctuur verbetert. Maar als de ondernemingsfiscaliteit in België zo hoog is dat de rendabiliteit van de productie van goederen en diensten niet gegarandeerd is, dan blijft dat herstel beperkt. Niet voor niets komen de jaren met de hoogste potentiële economische groei overeen met de periode van de uitgebreide investeringsaftrek.

Waarom dan die investeringsaftrek niet herinvoeren? Reële investeringen, zowel in uitrusting, ICT, innovatie en R&D gaan steevast gepaard met productiviteitsverbeteringen. De vennootschapsbelasting moet dus opnieuw vooral de winstgevendheid van die materiële en immateriële investeringen in ons land promoten.

Dat zal, veel beter dan een groot deel van de subsidies de productiviteitsgroei stimuleren. Ook de notionele interestaftrek kan hierbij een belangrijke rol blijven spelen. Beloon diegenen die investeren en risico nemen door de overdraagbaarheid van de notionele interestaftrek te herstellen voor bedrijven die investeren. Het merendeel van de bedrijven die gebruikmaken van de notionele interestaftrek, investeren hier en creëren jobs. Voor hen moet de notionele interestaftrek onze recordaanslagvoet blijven compenseren. Het blijft een belangrijk instrument om de winstgevendheid van investeringen te verhogen.

De toename van de productiviteit was de belangrijkste motor van ons groeipotentieel toen wij nog een groei boven de twee procent kenden. Als we onze welvaartsstaat willen overeind houden, moeten we het groeipotentieel van onze economie terug opvoeren. De overheid zou dan ook bij elke maatregel een productiviteitsimpactanalyse moeten uitvoeren. << (foto: Agoria, Paul Soete)

Door Paul SOETE, CEO Agoria en Frank VANDERMARLIERE, Algemeen adviseur Agoria

Abonneer op onze nieuwsbrief

Reageer of publiceer aanvullende informatie
Mis ook dit niet...

Solar@Sea start eerste praktijktest voor offshore solar system

In de haven van Den Helder is een drijvend dunne-film solarsysteem te water gelaten, waarop de invloed van algengroei, vervuiling, zoutafzetting en weersinvloeden zal worden geanalyseerd.

TCS en ENGIE Laborelec beschermen nutsbedrijven tegen cyberaanvallen

Tata Consultancy Services (TCS), een internationale aanbieder van IT-diensten, consultancy en IT-oplossingen voor bedrijven, gaat samenwerken met onderzoekscentrum ENGIE Laborelec.

Vlaams Actieplan Asbestafbouw pakt 2,3 miljoen ton asbest aan

De Vlaamse regering heeft 27,2 miljoen euro vrijgemaakt voor 2018 en 2019 ten behoeve van asbestverwijdering in scholen, woningen en andere gebouwen, en asbestinzameling op recyclageparken.

CEBIT 2019: d!talk bespreekt de toekomst van digitale transformatie - uitnodiging

Topconferenties concentreren zich op de sleuteltechnologieën en gebruikersindustrieën. Een initiële groep sprekers heeft al bevestigd. De universiteit Hannover ontwikkelt het d!talk-design.

Onderzoek naar elektronen in 1,58 dimensies

Het is bekend dat elektronen zich heel anders gedragen in drie dimensies (kubus), twee dimensies (vlak) of één dimensie (draad), maar wat gebeurt er als elektronen in 1,58 dimensies leven?

Startup Hyperlane breekt internationaal door

De Hasseltse startup heeft een partnership gesloten met het Amerikaanse Pixel & Tonic (Craft CMS). Het bedrijf koos voor Hyperlane als een van hun drie geprefereerde hosting partners.

Uniflex UWT 2.2 buisoprolsysteem nu met regelbare snelheid - techniek

Uniflex, de fabrikant van felsmachines uit het Duitse Karben, heeft een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan het al goed bekende gemotoriseerde buisoprolsysteem UWT 2.

1 op de 5 bedrijven vorig jaar slachtoffer van fraude

Uit een studie van het adviesbureau BDO België blijkt dat 20% van onze bedrijven vorig jaar te maken kreeg met fraudeurs. De schade bedroeg gemiddeld 150.000 euro per incident.

Kontron introduceert nieuwe ZINC CUBE SKD

De nieuwe ZINC CUBE SKD Embedded Server van Kontron is bij uitstek geschikt als compacte server voor industriële toepassingen dankzij zijn hoge prestaties, zijn grote geheugen en zijn robuuste ontwerp, dat een hoge weerstand biedt tegen schokken en trillingen. Hij is verkrijgbaar met krachtige Intel Xeon D-2100-processors. >>

Partners